ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 MAYIS ANAMUR’DA EMEK PLATFORMUNCA KUTLANDI

 

    1 Mayıs günü Anamur’da emek platformu bir kutlama gerçekleştirdi. Otogar civarında toplanan emek platformu üyeleri ve işçiler saat 13.00’de yürüyüş kolu ile Atatürk Bulvarından Yeni Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdüler. Yürüyüş sırasında “İşçiyiz, emekçiyiz, kazanacağız-Gün gelecek, devran dönecek, meydan dolacak, AKP halka hesap verecek-Yaşasın 1 mayıs” şeklinde sloganlar attılar.

 

          

          03.05.2013'de www.anamurunsesi.com yazdı.          


               1 MAYIS ANAMUR’DA EMEK PLATFORMUNCA KUTLANDI

 

    1 Mayıs günü Anamur’da emek platformu bir kutlama gerçekleştirdi. Otogar civarında toplanan emek platformu üyeleri ve işçiler saat 13.00’de yürüyüş kolu ile Atatürk Bulvarından Yeni Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdüler. Yürüyüş sırasında “İşçiyiz, emekçiyiz, kazanacağız-Gün gelecek, devran dönecek, meydan dolacak, AKP halka hesap verecek-Yaşasın 1 mayıs” şeklinde sloganlar attılar.

 

    

 

    1 Mayıs 2013 MİTİNG PROGRAMI aşağıdaki şekilde gerçekleştirildi:

 

    -Genel Sunum- Hamit DURNA-Mustafa Uğuray UYSAL
    -13.30 Cumhuriyet meydanında saygı durusu 1 Mayıs çelengi bırakma İstiklal marşı –1 Mayıs Marşı
    -Çelenk-Ebru DURGUN-Bora YILDIZ tarafından anıta konuldu.
    -Şiir-Nazlı KARAŞAH
    - Uğur İNAN konuşması
    - Mustafa BAKIR konuşması
    -Şiir Batın BAŞOĞLU
    -Müzik -Mustafa YILMAM
    -Halaylar
    -15.30 ise yürüyüş ve mitinge katılanlar sessizce dağıldılar.

 

 

    “Emek platformu adına eğitim-iş Anamur temsilcisi Uğur İNAN 1 mayıs kutlamasında şu şekilde konuştu:

 

    Saygıdeğer emekçiler , değerli dostlar,

 

    1 Mayıs 1886 tarihinde işçiler, ilk kez günde 12 saat çalışmaya karşı 8 saat çalışma talebiyle ABD’de gösteriler yapmaya başlamış ve yine bu eylemlerde siyahların girmesinin yasak olduğu alanlara siyah ve beyaz işçiler kol kola girerek sınıf dayanışmasının en güzel örneklerini vermişlerdi. Pek çok üzücü olayın ve can kaybının yaşandığı bu gün, üç yıl sonra II. Enternasyonal tarafından “1 Mayıs İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü’’ olarak ilan edildi.

 

 

    Kapitalizmin en çok korktuğu şey, ezilenlerin ve sömürülenlerin kendisine karşı birlik ve dayanışma içerisine girmesidir. Bu nedenle sömürülerini devam ettirebilmek ve ezilenlerin bir araya gelmelerini önlemek için çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Bugün emperyalizm dünyanın dört bir yanında cirit atıyorsa, ezilen ulusları birbirine boğazlatarak akan kan üzerine sermaye oluşturuyorlarsa, sınıf dayanışmasını paramparça ediyorlarsa, emekçilerin 1 Mayıs 1886 tarihindeki sınıf dayanışmasından alacakları çok ders var demektir.

 

    Tek kutuplu bir dünyanın hüküm sürdüğü günümüzde, emperyalist-kapitalist sistem, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını önlemek için kendi ülkelerindeki işçi sınıfına sömürülerinden pay vermekte ve sarı sendikacılığı örgütlemektedir. Ayrıca, sömürgelerindeki sınıf dayanışmasını etnik ve dinsel temelde bölerek örgütlü sınıf bilincini yok etmektedir.

 

 

    Yugoslavya’yı parçalayıp site devletlerine dönüştüren emperyalizm, aynı oyunu Libya, Sudan, Mısır ve Irak’ta oynamakta ve milyonlarca insanın kanı üzerine bir sömürü düzeni kurmaktadır. Bugün de sıra Suriye’ye gelmiştir. Ne yazık ki dünyada emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş savaşını yapmış ve ezilen uluslara örnek olmuş ülkemizin işbirlikçi siyasal iktidarı, mazlum ulusların emperyalizm tarafından kırılmasının baş destekleyici olmuştur.20.yüzyılda ezilen ulusların lideri olmakla övünen Türkiye’nin bugün emperyalizmin Ortadoğu’daki BOP eşbaşkanı olmakla övünür hale gelmesi oldukça düşündürücüdür.

 

    Ülkemizde ise Cumhuriyetin bütün ekonomik kazanımları çok uluslu şirketlere ve onların yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilerek tasfiye edilmekte, ardından siyasal ve hukuksal anlamda son darbeyi vurma hazırlıkları yapılmaktadır. Özgürlükler adı altında etnik ve dinsel kimlikler kaşınarak sınıf kimliği unutturulmaya, emperyalizme karşı duruş sergilemesi gerekenler emperyalizmin arkasına yedeklenmeye çalışılmaktadır.
Özelleştirme ve taşeronlaştırma ile esnek ve iş güvencesiz çalıştırma, olağan hale getirilmekte, sendikasızlık yaygınlaştırılmış, emekçiler açlık ve sefalet ücretine mahkûm edilmektedir.

 

 

    Kamu emekçilerinin ise 4688 Sayılı sahte sendika yasasıyla eli kolu bağlanmıştır. Ne yazık ki kamu emekçilerin örgütleri, hiçbir söz ve karar sahibi olmadıkları bu yasaya karşı da birlik ve beraberliklerini sağlayamamış adeta masada bir fazla koltuk kapma yarışına girmişlerdir.

 

    Siyasal iktidar, emperyalizmin küresel politikalarının ekonomik ve siyasal gereklerini yerine getirmek için her türlü baskı ve sindirme çalışmalarını yürütmektedir. Oluşturduğu yandaş medya aracılığı ile topluma yanlış bilgiler vermekte, ideolojik olarak beyinleri yıkamakta, özel yetkili mahkemeler eliyle ortaçağ karanlığının Engizisyon mahkemelerini aratmayan yargılamalar gerçekleştirmektedir. Bütün bunlar, ülkemizin açıkça faşizme doğru götürüldüğünün göstergeleridir.

 

 

    Böylesine bir süreçte yüzü bağımsızlıktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri kaçınılmazdır.
Gün, etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkarıldığı gün değil, tıpkı 1886 yılında olduğu gibi sınıf dayanışmasının öne çıkarılacağı; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağının dalgalandırılacağı; emperyalizme karşı mazlum ulusların dayanışma içinde olacağı gündür.

 

    Yaşasın 1 Mayıs!

 

    Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü!”

 

          BEDELLER ÖDENEREK KAZANILAN TARİH 1 MAYIS

 

    Eğitim-Sen Anamur temsilcisi Mustafa BAKIR’da meydanda bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşma aynen şöyledir:

 

    “Emek –sermaye çelişkisinin giderek derinleştiği, buna baskı ve zulümlerin, eklendiği bir dönemde 1 Mayısı karşılıyoruz. Umudu büyüten emekçi direnişleri de eklenerek, yaşamı emeği ile var edenlerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayısta yine meydanlardayız.

 

 

    1 Mayıs bedeller ödenerek kazanılmıştır. Kimsenin tek başına başlatıp bitiremeyeceği, törenlere sığmayan ortaklaşmış değerlerdir.1 Mayıs. Kapitalizme onun Emperyalist sömürü sistemine karşı direnme günüdür. Baskılara, zulme, zamlara, alcığa, sefalete, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerine karşı mücadele etme günüdür.

 

    1 Mayıs sınıflar mücadelesi tarihinin merkezinde duran, pratik yaşamla taçlandırılmış, tecrübenin, birikimin mücadelede, ısrarın sınıf diliyle adıdır. Ezilen emekçilerin mücadele ve dayanışma günüdür.

 

 

    1 Mayıs eylemdir. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü, ekonomik krizlerin tüm yükünün emekçilerin sırtına yüklendiği, taşeronlaşmanın, her gün onlarca emekçi kardeşimizin canına mal olduğu, patronların daha fazla kar elde etmesi uğruna, İş kazası denilen cinayetlerin sürdüğü, İşçilerin, Emekçilerin, canı üzerine kurulu, düzenin karşısına, yüreği ile dikilmektir.
1 Mayıs, ülke çiftçisini, yakıta, gübreye yapılan zamlarla ezdirmemektir.

 

 

    Köylüsünün bankaların ve tefecilerin insafına terk edilmesine karşı çıkmaktır. Çiftçinin toprağını ipotek altına aldıranlara, emeğinin emperyalist tekellere peşkeş çekilmesine karşı durmanın adıdır.

 

    Dünyada, emekçiler adına kazanılan bu haklar, ülkemizde kapitalist sömürü sisteminin temsilcileri tarafından gasp ediliyor. Çalışma alanlarında uygulanan taşeronluk sistemi ile işçiler köle gibi çalıştırılıyor.2002 yılında 387 bin olan taşeron işçi sayısı, bugün 1 milyon 600 bine çıkmıştır. Güvencesiz emek sömürüsü % 313 artmıştır. Türkiye, iş cinayetleri konusunda dünyada 3.ü Avrupa da 1.i sıradadır.

 

 

    AKP bu kapitalist sistemi temsil ediyor. Bu sömürü, onların eliyle sürüyor. Bunlar emek düşmanıdır. İnanmayın ileri demokrasi laflarına, hele bir hakkınızı aramak için sokağa inin, göreceksiniz biber gazı polis copunun ne olduğunu. Kapitalizm ustalaştığı her yerde biat ettirmek istiyor.

 

    Duyun, aç, güvencesiz çalıştırdıkları işçilere ne söylediklerini. Başbakan, maden ocağında ölüm bu işin kaderinde var. Madene inen işçiler, zaten bunu göze alarak iniyorlar diyor. Çalışma bakanı, güzel öldüler, acı çekmediler diyor. Takdiri ilahi, yapacak bir şey yok diyor. Madenci ölümlerinin hesabını sormak için, taşeronluk sistemine, mezarda emekliliğe hayır demek için meydanlardayız.

 

 

    AKP nin dayattığı bu sistemde yoksullar daha fazla yoksullaşmakta, zenginler ile yoksullar arasındaki uçurum hızla büyümektedir. Tüketim ürünleri üzerinden yapılan zamlarla sömürü devam ediyor. İşsizlerin yoksulların muhtaç duruma düşürüldüğü, onurlarının kırıldığı bir barbarlık düzeni dayatılıyor. Ezilen emekçilerin, yoksulların tepkisini göstermesi için 1 Mayıs mitingleri büyük önem taşıyor. Şimdi sesimizi duyurmanın artık yeter demenin tam zamanıdır.

 

    Emperyalizm kan ve gözyaşından beslenir. Emperyalist devletlerin ülkemizdeki savaş ve işgal politikalarının bir parçası olan tüm üstleri kapatılmalıdır. Demokrasi bahanesi ile Suriye halklarının katledilmesine seyirci kalmamalıyız. Emperyalist ABD ve işbirlikçi AKP hükümetinin Suriye de yürüttüğü, kirli savaşa karşı durmak için meydanlardayız.

 

 

    1 Mayıs işçi sınıfının, mücadelesi sonucu kazanılmıştır. Sermayenin saltanatına, gericiliğe, karanlığa, emperyalizmin egemenliğine hayır demek için meydanlardayız. Bizim için bu direniş meydanları önemlidir. En güzel mücadele meydanlarda verilir. En iyilerimizi o meydanlarda kaybettik. Şimdi onların anısı için de bu meydanlardayız.

 

    Yaşadığımız bu çağda, taleplerimiz hala dün kadar yakıcıdır. Ama bugün dünden daha bilinçliyiz. Dünya emekçilerinin koca bir tarihine sahibiz. Biliyoruz korku duvarlarını, yıkmanın yolunu, açlıkla terbiye edilmek değil, insanca yasamak istiyoruz. Bizler dur demedikçe, egemenlerin durmayacağını biliyoruz. Bizler karşı durmadıkça savaşlarında, açlığında, yoksulluğunda sonunun gelmeyeceğini biliyoruz. Bütün bunlara dur demek için meydanlardayız.

 

 

    Taleplerimiz. Herkesin güvenli işi, aşı olduğu, insan onuruna yaraşır yaşanabilir, Eşit, özgür demokratik bir ülkedir. Bunu da işçi sınıfı bilinçli, kararlı direnişi ile başaracaktır. Kim ne söylerse söylesin, toplumsal kurtuluş, işçi sınıfının eseri olacaktır.

 

    1 Mayıs, emek emek dokunan, alın teri ile oluşturulan, tarihin mücadele ile örtüştüğü, düşün gerçeğe dönüştüğü bir gündür.

 

    Selam olsun bu uğurda mücadeleyi sürdüren işçi sınıfına. Selam olsun dünya işçilerinin sınıf kardeşliğine. Bir mayıs işçi bayramınız kutlu olsun."

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

PROF. DR. HÜSEYİN ELMAS’IN MERSİN ALTAMİRA SANAT GALERİSİ RESİM SERGİSİ (06 Mayıs-10 Haziran 2013)

 

 

HÜSEYİN ELMAS'IN ANAMUR RESİMLERİNDEN OLUŞAN RESİM GALERİSİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ....

 

http://www.anamurunsesi.com/arikan/huseyinelmasresimler.htm
 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

HABERLERİMİZ TOPLAM

Web Counter
WebCounter

DEFA OKUNMUŞTUR...

____________________________________________________________________________

 

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ

   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]