ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PROF. DR. HÜSEYİN ELMAS’IN MERSİN ALTAMİRA SANAT GALERİSİ RESİM SERGİSİ (06 Mayıs-10 Haziran 2013)

 

            Anamurlu Sanatçı Prof. Dr. Hüseyin ELMAS’ın resim sergisi Mersin Altamira Sanat Galerisinde açılıyor.

 

        Altamira Sanat Galerisi, 06 Nisan 2013 tarihinde, gerek akademik gerek sanat ortamının içerisinde aktif rol oynamış açtığı sergiler ve gerçekleştirdiği sanatsal organizasyonlarla adından söz ettirmiş Prof. Dr. Hüseyin ELMAS’ı Mersin’li sanatseverlerle bir araya getirecek. Sanatçı, günümüze değin 15 kişisel resim sergisi gerçekleştirmiş bir hemşerimiz. Altamira Sanat Galerisi ile gerçekleştirdiği üçüncü, Mersin’de ise açılan beşinci kişisel resim sergisi.

           

          20.04.2013'de www.anamurunsesi.com yazdı.          


               PROF. DR. HÜSEYİN ELMAS’IN MERSİN ALTAMİRA SANAT               GALERİSİ RESİM SERGİSİ (06 Mayıs-10 Haziran 2013)

 

    Anamurlu Sanatçı Prof. Dr. Hüseyin ELMAS’ın resim sergisi Mersin Altamira Sanat Galerisinde açılıyor.

 

   İçerisinde yaşadığımız dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyleri artık, yetiştirmiş olduğu sanatçı sayısı ve üretmiş olduğu sanat eserleri ile ölçülmektedir. Gelişen dünyadaki yerimizi alabilmek ise, ancak sanata ve sanatçıya daha fazla değer verip, destek olmakla mümkündür. Sanata ve sanatçıya verilecek destek, onları daha fazla üretmeye sevk edecek, üretim arttıkça da kültür ve sanat alanında ilerleme kaydedilecektir.

 

 

    İçerisinde zengin kültür hazineleri barındıran Ülkemizde, son yıllarda kültür ve sanat alanında görülen hareketlilik, sanatçı ve izleyiciyi daha fazla mekânlarda buluşturma ihtiyacını doğurmaktadır. Bunun farkına varan Altamira Sanat Galerisi kuruluşundan bu yana pek çok sanatçıyı mekânında ağırlamış yüzlerce sergi gerçekleştirmiş, Mersin’in sanat hayatına katkı sağladığı gibi ülkemiz sanatının da gelişmesinde önemli bir görevi yerine getirmiştir.

 

    Altamira Sanat Galerisi, 06 Nisan 2013 tarihinde, gerek akademik gerek sanat ortamının içerisinde aktif rol oynamış açtığı sergiler ve gerçekleştirdiği sanatsal organizasyonlarla adından söz ettirmiş Prof. Dr. Hüseyin ELMAS’ı Mersin’li sanatseverlerle bir araya getirecek. Sanatçı, günümüze değin 15 kişisel resim sergisi gerçekleştirmiş bir hemşerimiz. Altamira Sanat Galerisi ile gerçekleştirdiği üçüncü, Mersin’de ise açılan beşinci kişisel resim sergisi.

 

 

    Her ne kadar uzun yıllardır memleketinde uzakta olsa da açmış olduğu sergiler ve gerçekleştirdiği etkinliklerle kent hayatımıza katkı sağlayan sanatçı, 1967 yılında Anamur’da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Anamur’da tamamladıktan sonra, 1986 yılında kazandığı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi 1999 yılında ise Yrd. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak atandı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Resim Bölümleri kurucu öğretim üyeliği ve bölüm başkanlıkları ile aynı fakültenin dekan yardımcılığı görevine atandı. Halen Resim Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

 

    2008 yılında Doçent, 2013 yılında ise Profesör unvanı alan sanatçı, Günümüze değin 150 den fazla ulusal ve uluslararası karma resim sergisine katıldı. Yurt içi ve yurt dışı sanat kolonilerine katılıp çalışmalarda bulundu. 15 uluslararası bilimsel/ sanatsal organizasyonun gerçekleştirilmesinde aktif görev aldı. Uzunca bir dönemdir gazete, dergi vb. yayın organlarında sanata ilişkin düşüncelerini düzenli olarak kaleme alan sanatçının, yüzlerce eseri özel ve resmi koleksiyonlarda, müzelerde yer almakta olup, çalışmalarına Konya’da devam etmektedir.

 

    06 Mayıs 2013 tarihinde Altamira Sanat Galerisi’nde açılacak olan sergisinde yer alacak 25 eseri için Sanatçı, şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır:

 

    “Akademik çalışmalarım sırasında, önce geleneksel Türk Minyatür sanatı, daha sonra ise, geleneksel sanatlarımızın çağdaş sanat ile olan ilişkisi üzerine kuramsal araştırmalarda bulundum. Araştırmalarımın zamanla geleneksel mimariye de uzanması, süreç içerisinde Türk İslam Mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan “Kubbe’ nin, geleneksel Türk sanatlarının plastik ifade dili ve felsefesinin yapıtlarımda birleşmesine neden oldu. Mimariyle gelen geleneksel etkiler yıllardır yoğun bir incelemem altında olan Türk İslam sanatlarından “minyatür’ün, renk, kompozisyon ve biçim anlayışıyla birleşti.

 

 

    Yapıtlarımın ana kurgusunu oluşturan kubbe ve kubbe formuna eşlik eden kimi figürler (At, Güvercin, Mevlevi vb.) gene bizim geleneksel kültürümüzde var olan ve duygusal bağlamda günümüzde etkisini sürdüren motiflerdir. Bu motifler, geometrik bir anlayış içerisinde yüzeyde kurgulanır. Alışılmamış renk lekelerinin bir araya gelmesiyle oluşan kubbe formu, Anadolu’da sıkça rastlanan gerek, dini gerekse sivil mimarinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan “tuğla”nın değişik şekillerde dizilmesiyle oluşan ritmik yapıya kimi göndermeler yapar. Ve bir dönemin sanatıyla, günümüz arasında bağlar kurmaya çalışır. Yapıtlarım üzerine bir değerlendirme yapan Nemci Karkın: “Geleneksel kültürel olguların çağdaş sanat algısında kurgulanan estetik-mistik örgüsü, “kubbe”nin yapısal formuyla sağlanmıştır. Yapıtlarının ana kurgusunu merkezini oluşturan “kubbe” ve “kubbe formuna” yakın olan motifler, renk lekelerinin bir araya gelmesi ile duyarlı ve ritmik bir yansıma ortaya koymaktadır. Bu iki farklı sanat anlayışının (mimari-resim) plastik ifade biçimiyle örtüşen ve estetik bir söyleme dâhil edilen anlamsal değerlere ait olmanın yansımasıdır. Bu değerleri derinleştirmek, yüceliğin ilkelerine ait edilmiş estetik algıyla örterek kubbeyi yeniden tanımlamak girişimidir. Sanatçı ruhunun içinde saklanan özgürleştirmeyi, sterotipleştirmeden yüceltirken tüm iyi Anadolu’ya bakışından kopamamıştır. Kültürel homojenliğin öğelerini popüler kültür ikonu haline getirmeden kendi kültürel kimliğiyle özdeşleşen gerçekliğin üzerinde düşler kurmuştur” der.

 

 

    Bugün burada sergilediğim 25 eser aslında uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projenin Kesitlerinden oluşmaktadır. 2015 yılında Ülkemizin değişik kentlerinde açmayı planladığım ve büyük boydaki çalışmalardan oluşacak projenin ön çalışmaları da diyebiliriz bunlara. Benim için önemli bir projenin ilk sergisinin memleketimde açılacak olması memnuniyet verici bir şey. Umarım Memleketimin ve güzel Ülkemin sanat hayatına olumlu katkılar sağlar.”

 

 

PROF. DR. HÜSEYİN ELMAS'IN KİŞİSEL SERGİLERİ

 

 

HÜSEYİN ELMAS'IN ANAMUR RESİMLERİNDEN OLUŞAN RESİM GALERİSİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ....

 

http://www.anamurunsesi.com/arikan/huseyinelmasresimler.htm
 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

HABERLERİMİZ TOPLAM

Web Counter
WebCounter

DEFA OKUNMUŞTUR...

____________________________________________________________________________

 

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ

   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]