ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

 

  2012'i Geride Bırakırken 2013'e Umutla Girmek Nasıl Olmalı?

 

      Değerli okuyucularımız,

    Geçen yıl bir yazı kaleme almış ve “2011’i geride bırakırken, 2012 ‘ye umutla girmek nasıl olmalı?” başlığını koymuştuk.

    Geçen yılki yazımı okudum. 2013’e girerken hiçbir şeyin değişmediğini gördüm ve yazımın başlığında sadece rakamlarda bir değişiklik yaptım. Okuyun bakalım sizce yazılanlar doğru değil mi?  

 

          31.12.2012'de www.anamurunsesi.com yazdı.


      2012'i Geride Bırakırken 2013'e Umutla Girmek Nasıl Olmalı?

 

     Değerli okuyucularımız,

    Geçen yıl bir yazı kaleme almış ve “2011’i geride bırakırken, 2012 ‘ye umutla girmek nasıl olmalı?” başlığını koymuştuk.

    Geçen yılki yazımı okudum. 2013’e girerken hiçbir şeyin değişmediğini gördüm ve yazımın başlığında sadece rakamlarda bir değişiklik yaptım. Okuyun bakalım sizce yazılanlar doğru değil mi?   

    Üzüntü ve sevinçleriyle 2012 yılını geride bırakıyor, umut ve sevinçle 2013 yılına giriyoruz.

   2013 yılının devletimize, ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyoruz; Sizlere saygılar ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

   Türkiye'nin yer aldığı coğrafya başta olmak üzere, Afrika, Asya ve Ortadoğu ile birlikte  tüm dünyayı etkileyen bir takım siyasal değişimler 2012’ye damgasını vurdu.

   Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve İsrail etkilerini yakinen hissetiğimiz; bizi bölme, ayrıştırma, milletimiz zayıflatma faaliyetlerine 2012 yılında büyük bir hız verdiler. Ekonomik kriz adıyla ulusları ve ekonomilerini çökertme ve dünyayı etkileme adına bazı oyunları devreye koydular. Hala AB ülkeleri bu krizle boğuşmaya devam ediyor. 2012'in son günlerinde Müslüman  Halklara karşı bir soykırım ve binbir tezgah uygulamaları devam ediyor. Bu soykırıma, insanlık ayıbına bir kınama bile yayımlamıyorlar. Hatta soykırımı bizzat destekleyip, demokrasi adıyla fitne ve fesadı tüm İslâm ülkelerine yaymak istiyorlar. Bunlar mı medeni? Yoksa Afrika’daki Yamyamlar mı daha medeni? Geçenlerde bir  AB ülkesinde merak için birbirlerinin etini canlı yayında kesip, pişirterek yiyen ve bunun adını merak olarak adlandıran AB ve Avrupa ne kadar medeni?

   Türkiye Cumhuriyeti, bulunduğu bölgede her gün yeni kazanımlar elde etmesi gerekirken verilen tavizlerle her gün milli bünyemizden, değerlerimizden, toprağımızdan ve ekonomimizden bir şeyler yitip gidiyor. Bu yitirilen değerler ve milli ekonominin motor güçleri de uygarlık savaşımının başarılı bir adımıymış gibi bize sunuluyor.

   İyi şeyler de yok değildi. Ancak ekonomik kriz, birlerine körü körüne bağlılık ve kukla olma, Avrupa'nın ve ABD'nin Ortadoğu da üst ve jandarmalığına soyunma  bizi etkilemiş ve milli değerlerimizi törpülemiş görünüyor.

   Türkiye; Cumhuriyet'in ilanından bu güne geçen zaman içinde dünyanın güçlü ekonomisine sahip, dış satımının yüzde 95’i sanayi ürünü olan, dış ticaret hacmi süratle büyüyen, turizmi her geçen gün daha da gelişen, işadamları dünyanın her yerinde yatırımlar yapan ve ülkemize döviz kazandıracak bir yapıyı kurmamız gerekirken maalesef gün geçtikçe birlerine pazar olmaya, üretmemeye, başkalarının çıkarları için tavizkâr davranan bir topluma ve bölünmeye, düşmanlığa doğru sürükleniyoruz. Artık Türkiye'nin bölündüğünü söyleyip, TBMM çatısı altında politika yapabilenlerin varlığını düşündükçe cumhuriyet ve milli sınırlardan ne kadar taviz verildiğini daha iyi anlıyoruz. Bu hoşgörü olabilir mi? Bunun adı hoşgörü olamaz, bunu adı aymazlıktır...

   Türkiye,  enerji pazarının hızlı gelişen ülkesi değil, pazarı olmaya gidiyor. Kış ortasında zaman zaman doğal gazı kesen ülkelerin oyuncağı durumuna düşürülüyor.

   Uluslararası sorunlarda akılcı, tutarlı ve yapıcı politika üretme yerine, bulunduğu coğrafyada ve dünyada, barışın ve istikrarın öncüsü olması gerekirken bu rolünü de oynayamaz duruma getiriliyor. AB ve ABD politikalarının oyuncusu durumundan kurtulamıyoruz.

   Biz sınırlarımızın değiştirilemeyeceğine, başkalarının dayatmaları ile Yüce Türk Milletinin bölünmeyeceğine inananlardanız. Evrensel değerlerin korunması ve geliştirilmesi adına milli kültür, milli kimlikten ve ulus devletten taviz verilmemesi çabalarına katkımız önümüzdeki dönemde de sürecektir.

   Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ülküsüne uygun olarak; Türkiye, dış dünyayla ilişkilerini geliştirmek, ilkeli ve güçlü bir ekonomi politikası izleyerek uluslararası ekonomide söz sahibi olmak ve rekabet gücünü artırmak zorundayız.

   Türkiye, kendi ülkesi ile birlikte çevresinde ekonominin itici gücü olması gerekirken maalesef akılcı politikaların uygulanmaması ve seçimlerle popülist politikalara yönelinmesinden dolayı gelişmesini ve öncülüğünü hakkı ile yerine getirememektedir. Önümüze çıkan fırsatları ve sahip olduğumuz zengin potansiyeli akılcı işletecek yönetimlere çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Lider Ülke Türkiye ülkümüz ve Aleme Nizam Verme (Nizam-ı Alem) idealimize ne oldu?

   Türkiye'yi dünyada etkinliği olan ekonomik bir güç durumuna getirmeliyiz.

   2012 Yılı İnşallah bu düşüncelerimizin uygulandığı bir yıl olur.

   Çağdaş bütün alanlarda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Birey öne çıkmakta, tüm ülkeler bu doğrultuda planlamalar yapmakta, insanların daha iyi bir hayat sürmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar.

   Ülkemizde kim ne derse desin maalesef yoksulluk hızla yayılmaktadır. Bunu seçimlerde çok net görmek mümkün oluyor. Verilen yardım adı altındaki erzakların, kömürün nasılda paylaşıldığını çok iyi görüyoruz.  Hani her şey iyi gidiyordu? Ne oldu? Bunu sadece ekonomik krizle açıklamak doğru değildir. Altın yumurtlayan tavuğu kesen tavuk sahibi gibi her şeyimizi bir yıllık kârları karşılığında yabancı sermayeye satmaya devam edersek; kimse bu vatanı bizim elimizden alamaz ama onlara uşak olmaktan da kurtulamayız. Türk Milleti tarihi boyunca hep efendi olmuş ve hiçbir zaman da uşak olmamıştır. Birleri paraları ile gelip, bankaları ile üreticinin elinden evlerini, arsalarını, seralarını, toprağını bir bir alıyor. Kredi batağına doğru hızla toplum sürükleniyor..

   Günümüzde dünyadaki, çağdaş uygarlığa ve evrensel değerlere ulaşabilmek hukuk devleti ilkesinin tam olarak uygulanması ile gerçekleşir. Keyfi uygulamalara, ben yaptım oldu davranışlarına son verilmesi gerekir. Hukuk herkese lazımdır. Hukuksuz davrananların bir gün o hukuktan medet umacakları akıldan çıkarılmamalıdır. İnfaza dönüşen mahkeme tutukluluk süreleri ile toplumun adalete olan güveni de artık çok yıpranmış bir görüntü çiziyor.

   Hukuk devletinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım gözetilmez herkes yasa önünde eşittir. Kendilerini yasaların üstünde gören elitler sınıfına bu millet asla taviz vermez. Bütün bu farklılıklar bizim zenginliğimiz olabilir.

   2013'in kardeş kavgalarının yaşanmadığı, hukukun tek geçerli ilke olduğu, milli birlik ve beraberliğimizin, bizi bir birimize bağlayan değerlerin daha güçlü hissedildiği bir yıl olmasını diliyoruz.

   Her alanda, modern ve evrensel Türk toplumunun, gelişmiş ve ileri ülkeler arasında yer almasının en önemli faktörü hiç şüphesiz eğitimdir. 2013’ de eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasının yapılabildiği bir yıl olmasını diliyoruz.

   Eğitim, her türlü ayrımcı, farklılaştırıcı, fırsat eşitliğinin olmadığı öğelerden arındırılmalı,  bütün fertlere, doğal yeteneklerinin geliştirilmesinde ve kendini gerçekleştirmede fırsat eşitliği sağlamalıdır.

   Türk eğitim sisteminde ilköğretimden üniversiteye kadar bir nitelik sorunu yaşanıyorsa ve istenilen(amaçlanan) insan tipi ortaya konamıyorsa nedenleri araştırılmalı, bu durumun gelecekte yaratacağı olumsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır.

   Geleceğin yetişkinleri olarak milletimize önderlik edecek, topluma yön verecek çocuk ve gençlerimizin, demokratik toplum yapısını benimsemiş, hukuka saygılı, kurallara uyan, yeniliklere açık, akıldışılıktan ve bağnazlıktan uzak, bakış açısı geniş, eleştirel ve özgür düşünceye sahip, sorun çözme yeteneği yüksek ve bu milletin değerlerine bağlı insanlar olarak yetiştirmek zorundayız.

   Büyük Atatürk'ün çizdiği çağdaş medeniyet düzeyinden sapmadan ve onun ilkelerinden taviz vermeden ileri gitmek ve dünya üzerindeki geçmişimizden gelen şerefli yerimizi korumak zorundayız. 2013’ün bu yolda umut olmasını bekliyoruz.

   Türkiye Cumhuriyeti, her türlü karşı akıma ve olumsuz şartlara, dayatmalara rağmen, büyük bir inançla koruduğu ve güçlendirdiği demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti nitelikleriyle, bölgesinin ve dünyanın önemli devletlerinden biri olmalıdır. Milli devlet korunmalı ve geliştirilmelidir. Federasyon ve bölünme söylemlerine dur denilmeli ve taviz verilmemelidir. Anayasada bu konuda verilecek bir taviz toplumu bütünleştirmek yerine tamamen ayrıştırır.

   Ülkemiz insanları Devlet'in tekliğini, milletin ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, güvenliğini ve bağımsızlığını, toplumumuzun birliğini ve beraberliğini göz önünde bulundurmalı oynanan oyunları 2013’de daha yakından takip ederek şer odaklarına gerekli cevabı vermelidir.

   Türkiye Cumhuriyetinin feyz kaynağı, her zaman olduğu gibi, büyük Atatürk'ün ilke ve fikirleri olmalıdır. O'nun gösterdiği aydınlık ve düz yol, Türkiye'nin gelecek yüzyıllara ulaştırılmasının en sağlam güvencesidir. Bundan dolay sitemizin yeni yıl mesajını Atatürk resmi üzerinden verdik.

   2013’de Türkiye'nin çözmesi gereken çok önemli sorunları bulunmaktadır.

   Belirsizliklerden arındırılmış, tüm kurallarıyla işleyen, yolsuzluğu yapanın yanına kar bırakmayan, açık ve tarafsız bir ekonomik yapının oluşturulması temel amaç olmalıdır.

   Enflasyon, pahalılık, işsizlik ve gelir dağılımındaki bozukluklar ve yoksulluğun önlenmesi temel amaç olmalıdır. Atanamayan öğretmenler ve atanamayan tüm kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm bulunmalıdır.

   Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, yok olan güven ortamının yeniden sağlanabilmesi için gereken tedbirler alınmalı ve kriz ortamında ülke insanına karşı daha bir sorumlu davranılmalı ve içine düşülen krizden kurtulmak için topyekun  çalışılmalı, girişimciler desteklenmelidir. Komşumuz Yunanistan'da ve birçok AB ülkesinde yaşanan krize rağmen Türkiye'nin o denli krize düşmemesi iyi analiz edilmeli, bunda geleneksel toplum ve baba-evlat-, köy-şehir dayanışmasının katkısı gözden uzak tutulmamalıdır.  

   Yolsuzluklar ülkemizi ve toplumumuzu etkileyen bir hastalık durumuna gelmiştir. Bu hastalığın “benim adamım”  düşüncesinden sıyrılarak mutlaka üzerine gidilmelidir.

   Yolsuzluklara karşı duyarsız kalınması ve bazı kesimlerin korunması toplumsal barışı zedeler. Devlete duyulan güven ve saygıyı da etkiler. Vatandaşın devletine olan güveni pekiştirilmelidir. Yolsuzlukla ilgili davlarda  yandaş olanlara serçe, yandaş olmayanlara şahin gibi davranmak yerine bütün yolsuzluk yapanlara şahin gibi davranılmalıdır.

   Ülke kaynakları belirli kesimlere peşkeş çekilmemeli, eşitlik ve adalet ilkelerine uygun olarak kullanımına engel olan tüm siyasal, yönetsel ve ekonomik yolsuzluklar giderilmelidir.

   Siyasetçi, bürokrat ve toplum birlikteliğiyle ülkemiz bu beladan kurtarılabilir.

   2013’de her kesim her şeyin en iyisini hak eden milletimizi daha mutlu ve huzurlu yaşatmak için çalışmalıdır.

   Türk Milleti, şanlı ve başarılı geçmişi ile bulunduğu coğrafyada, birçok ülke için örnek olma niteliğini sürdürmeye devam etmelidir.

   Çalkantılarla ve huzursuzluklarla dolu kritik bir bölgede yer alan Türkiye, uluslararası toplumun saygın bir üyesi sıfatıyla, 2013’de bölge barışı ve huzuru için tarihi misyonuna sahip rollerini oynamalıdır.

   2013’de Türkiye’miz çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemeyi, kalkınarak güçlenmeyi ve gelişmeyi sürdürmeli, dünyanın çağdaş, gelişmiş devletleri arasında hak ettiği yeri almalıdır.

   Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli mirasın, Büyük Atatürk'ten devraldığımız emanetin korunması, geliştirilmesi ve daha ileriye götürülmesi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

   Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılının Yüce Türk Milletine, İslam Alemine, Anamurlulara ve Tüm İnsanlığa ve sitemizin siz değerli okuyucularına barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.

    Yeni yılın herkese, sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum.

    Her şey gönlünüzce olsun.

    Selam, sevgi ve saygılarımla…

    2013'de Allah Yâr ve Yardımcınız Olsun!

 

    

 

 Çınar ARIKAN
    Eğitimci/Araştırmacı Yazar

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

"Belediye Destekli İlk Konut Projesi" HABERİ İÇİN TIKLA...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Kaymakam Cantürk de Gazipaşa Servisini Kullandı" Haberi...

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Ortaköy Camiine Yıldırım Düştü...HABERİ...

 

HABERLERİMİZ TOPLAM

Web Counter
WebCounter

DEFA OKUNMUŞTUR...

____________________________________________________________________________

 

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ

   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]