ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

 

  "ÇETKODER GENEL BAŞKANI YAZIYOR"       

     BİZDEKİ SİYASET VE DEĞİŞMESİ GEREKENLER…

    Eğer siz Türkiye’deki şu mevcut siyasi yapılanmadan memnun iseniz diyeceğim yok.
    Yok, eğer memnun değilseniz, burada yazacaklarıma lütfen kulak verin.
    Halen siyasi Partiler Yasası (SYP) anti demokratik maddeler ile dolu.
    O Demokratik olmayınca ona bağlı olarak ortaya çıkan partilerin kendi iç anayasası olan TÜZÜKLERİ demokrasiden uzak kalıyor.
    Tüzük gücünü Siyasi partiler yasasından alıyor.
    Oysa Anayasamız açık.
    Siyasi partilerin tüm çalışmaları Demokrasi çerçevesinde olacak diyor.
    Ama nerede?
    Bu güne kadar buna kim şahit oldu?

      24.12.2009 www.anamurunsesi.com yazdı.

____________________________________________________________________________

     BİZDEKİ SİYASET VE DEĞİŞMESİ GEREKENLER…

    Eğer siz Türkiye’deki şu mevcut siyasi yapılanmadan memnun iseniz diyeceğim yok.
    Yok, eğer memnun değilseniz, burada yazacaklarıma lütfen kulak verin.
    Halen siyasi Partiler Yasası (SYP) anti demokratik maddeler ile dolu.
    O Demokratik olmayınca ona bağlı olarak ortaya çıkan partilerin kendi iç anayasası olan TÜZÜKLERİ demokrasiden uzak kalıyor.
    Tüzük gücünü Siyasi partiler yasasından alıyor.
    Oysa Anayasamız açık.
    Siyasi partilerin tüm çalışmaları Demokrasi çerçevesinde olacak diyor.
    Ama nerede?
    Bu güne kadar buna kim şahit oldu?
    Bizdeki Tüm siyasi partilerde LİDER EĞEMEN bir sistem mevcuttur.
    İnceleyin bakın.
    Kıytırıktan bir DELEGE sistemi geliştirmişler.
    Biri gider biri gelir, tepeden emir gelir masa başında keyfe kalmış şekilde delegeler ahbap çavuş misali yazılır, sinsice askıya çıkartılır, süre bittimi indirilir. İtirazda mümkün olmaz. Ve başlarlar aşağıdan yukarı ayarlanmış delege, ilçe başkanı, il başkanı, üst kurul delegesi ile gider genel başkan seçerler…
    Hani bunun neresinde demokrasi?
    Ne demokrasisi yahu…
    Lider, tepedeki kimse ona göre şekil alır partinin icraatları.
    Bizdeki tüm partilerde de bu üç aşağı beş yukarı aynıdır.
    Avrupa’da, ABD’de ve kendimize örnek aldığımız birçok ülkede böyle mi?
    Hayır!
    O yüzden bizim ülkede işler rayında gitmiyor.
    O yüzden işler bir türlü düzelmiyor.
    Liderin iki dudağı arasında adaysın veya değilsin…
    Liderin belirlediği, tepedeki yönetimin belirlediği sistemde vatandaşı temsil eden çıkar mı? Çıkmaz, çıkmadı, çıkmayacaktır da… Meclise gider adam, işine bakar, Yağcı ve yalaka çalışır. Lider karşısında kırıtır dümenine bakar.

    Ey millet sen aç kalmışsın, perişan olmuşsun oraya vardıktan sonra artık onun umurunda değil. Bu sistem işte o yüzden DEMOKRATİK değil…
    Adamı Genel idarede görmek istemezsin üzerini belki 500 kişi çizer adam yine orada durur.
    Böyle irade olur mu?
    Bu memlekette ne yazık ki oluyor, oldu ve böyle giderse olacaktır da…
O yüzden sırtımızın yaşı, ayağımızın tozu gitmez.
    Bu siyasi sistem gerçekten Demokratik değil. Doğru değil.
    Tabanda kuvvet bulmayan kişinin YÜCE MECLİSTE işi ne?
    Bakın Genel merkezin seçimlerinde çarşaf listeleri, gelmiş geçmiş tüm genel başkanlar ve tabansız siyasiler sevmezler. İstemezler.
    Gelin önce şunu bir çözün. Yani siyasi partiler yasasını değiştirin. Günün koşullarına, AB’ye uyumlu hale getirin.
    Borçlar kanununu tasarlarken İsviçre’yi örnek alıyorsunuz da, iş siyasi partiler yasasına gelince neden İsviçre’yi örnek almıyorsunuz?
    Toplumun ana can damarı olan, ülkeyi yöneten, çözüm üretecek olan ana damar siyasettir. Bu kurumun namuslu, hak eden, kabiliyetli insanlara teslimi gerekir. Hak eden insan oraya gitmelidir. Toplumda karşılığı olan, toplumda saygı ve güven duyulan insanı bu sisteme göre gönderemiyoruz. Üç beş çapulcu delege ağası ve lider sultası ile, yalaka, yağdanlık, çıkarcı, fesat tipleri seçmek zorunda kalıyoruz.
    Yani ortaya bir yemek konuyor, yersen de bu, yemesen de bu…
    Böyle demokrasi ve demokratik duruş olur mu?
    Genel yönetim belirlenecek, usulden kongrede delegeye oylatılır. Ama liste genel başkanca çoktan belirlenmiş ve kongrede oylama konmuştur.
    Tüm çarklar böyle.

    Belde de, ilçe de, il’de ve nihayetinde tepede genel merkezde durum aynıdır. Ayarlanmış delege, emir kulu insanlar. Ondan sonra gel sen bu üsttekilerden iş bekle.
    Çok beklersiniz, bekledik, beklemeye devam edeceğiz. Ama boşuna.
    Partiler bundan böyle daha demokratik ve daha fazla tabanın sesini yansıtacak sistemi bulup çıkarmalıdır. Partiler millete hizmet yeridir. Onun için o çatılarda birleştirici, kaynaştırıcı ve uzlaştırıcı bir çalışma ekibi kurulmalıdır. Siyaset bir takım oyunudur. Kolektifiyet ister. Yetkiler tek şahısta, tek kurulda toplanmamalıdır. Parti içinde egemen güçler, egemen kurullar meydana gelmemelidir. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar tartışmaya açılmalı, hatta bunların yargıya taşınma işleminin önü açılmalıdır. Genel merkez’in aldığı karar kesindir oradan başka yere itiraz mümkün değildir. Siyasi Partiler yasası, Anayasa, Medeni Kanun niye var öyle ise?
    Mahkeme yolu kapatılır mı, bir partinin tüzüğünde?
    Saçma sapan uygulamalar kalkmalıdır.
    Partiye üyeliğe bir bakın önce. Öyle madde koyuyor ki adam: “ilçe yönetim kurulu, üyeliğe kabul etmemeye dair kararlarında gerekçe göstermek zorunda değildir” diyor.
    Şu saçmalığa bak. Üye olmak isteyeceksin, seni üye yapmayacaklar, sana gerekçe belirtmek durumda da değiller… Nerede yaşıyorsunuz Uganda da mı, patağonya da mı?
    Burası Türkiye.. Böyle saçma salak, demokrasiden yoksun madde olur mu?

    Aynı maddenin ilerisinde “genel idare kurulu resen veya müracaat üzerinde süreye bakılmaksızın üye kayıtları konusunda nihai kararı vermeye yetkilidir” diyor.
    Hayda… Ayıkla pirincin taşını.. Daha işin başında üye kaydında sakatlık var.
    İleri gidiyorsunuz, başka bir madde de kongreler ve nasıl olacağı belirlenmiş. Orada diyor ki, Her kademe, kendi kongresini, tarihini iklim ve iş durumu ile üst kademe kongre tarihine göre ve üst kademesinin onayını alarak tespit eder.”
    Niye üst kademe yok derse, süresi ve kanuni zamanı gelmiş teşkilat kongresini yapamayacak mı? Ve yapamıyor da zaten.
    Yukarısı okey demez ise, yasal süreç işlese de, zamanı gelse de yapamıyorsunuz.
    Yasaya uygun mu?
    Değil…
    Ama GİK var, orası derebeylik ya, ne derse o olur (!)
    Olmaz… Olmamalı..
    İlerliyorsun bir başka maddeye, delege tespitleri meselesi, baştan sona yanlış ve yanlı. Delege partiye kayıtlı ve başsavcılığa bildirilen listeden seçilecekse o yerin, belde, ilçe, il ne ise, nüfusuna göre seçilmeli.
    Aldığı oy ve son seçimde aldığı oya göre belirlerseniz, adaletli olmaz.
    Nüfusu temel alacaksınız.
    Koskocaman bir Büyükşehir ve büyük belde ile minicik bir belde bir mi?
    Bunlar düzgün ayırt edilmeli ve Siyasi partiler yasası ile parti tüzüklerinde işlenmeli.
    Biraz daha ilerliyorsunuz, başka bir maddede, delegelerin görev süresi konmuş. “İlçe ve il kongrelerinin seçilmiş delegelerinin görev süresi, bir sonraki olağan kongreye katılacak delegelerin seçimine kadar devam eder” diyor.
    Ama bu güne kadar bu durum hiçbir partide böyle olmadı, aldılar, fesih ettiler, yeniden seçtirdiler, yasal olmadı ama oldurdular..
    Hemen aynı maddede bir başka ilave var, “genel idare kurulu veya merkez karar kurulu gerekli gördüğü takdirde yeni delege seçimine karar verebilir.” Bak şimdi…
    Genel İdare yâda merkez karar başı buyruk yer sanki.
    O karar verecek her işe, yasa kanun tanımayacak ve siz itirazınızı yine o kurula yapmak durumundasınız, mahkemeye gitme yolunuz da kapalı. Olur mu? Hani bunun neresinde demokrasi?
    Seçilmiş adam seçilmiştir, atanmış adam atanmıştır, birbirine karıştırmamalıyız.

    Seçilene de saygı duymalıyız.
    Bunlar siyasi partiler yasasında ve parti tüzüklerinde kesin hükmü amir olmalıdır. İlerliyorsunuz başka bir maddede görevden alma ve işten el çektirmeler var.
    Diyor ki; “parti menfaatlerini açık ve ağır bir şekilde zedeleyecek veya sarsacak davranışlarda bulunmaları” Tamam. Ölçü ne? Neye göre belirliyorsunuz ve nasıl belgeliyorsunuz? Suçu sabit mi, değil mi, nasıl kararlaştırıyorsunuz?
    Belli değil…
    Biraz ilerde aynı maddede “kademelerde teftiş ve inceleme yapmakla görevlendirilen müfettişler de aynı şekilde talepte bulunabilirler… Başkan ve dahil yönetim kurulu üyelerinin tamamına veya bir bölümüne işten el çektirebilirler..” Neye göre, nasıl, hangi rapor, hangi ifade, hangi belgeye göre ve suçu nasıl tespit ettiniz, savunma nerede? Belli mi… Hak getire… Aldılar oldu bitti..
    Demokrasi, demokratiklik nerede?
    Siyasi partilerin tüzükleri buna benzer vızıltı, cızıltı dolu.
    Ve işin garibi GİK in ya da merkez kararın (partisine göre değişiyor) aldığı karara itiraz edeceğiniz bir yer yok. Orası tek yetkili yer.
    Disiplin kurulu niye var? Disiplinler de kimin şu ana kadar ifadesi ciddi, demokratik, kanun ve nizamdan sapmadan alınıp, suçlaması ortaya konulup savunma istenmiş? Söylesinler.. Alınan kararlara, gerek GİK de, Gerek YHD de, Gerekse yönetim kurullarındaki kararlara Mahkeme kapıları açık olmalı.
    Tüzükte mahkeme yolu tıkanır mı?
    Buna benzer çok lüzumsuz, gereksiz madde ve maddeler var. Herkes dertlidir.
    İnandırıcı, güvenilir, eleştiriye açık, uzlaşmacı, bölüşümcü kişi ve kişiler bir araya gelmez ise bu ülkede hiçbir şey değişmez. Değişecek diye bekler dururuz.
    Kendinden katkıda bulunmayan adamlar ile yol yürünür mü?
    Böyleleri ile yol sürekli tıkanır. Çünkü herkes her şeyi bir başkasından bekler.. Sömürmeye gelmiş adam, vermeye değil. Sömürüye geldiği için, yolsuzluk, hırsızlık, adam kayırma, torpil bitmez. Biri gider biri gelir. Tahterevalli misali. Biri iner biri çıkar değişen bir şey olmaz.
    Olsun istiyorsak, önce Siyasi partiler yasası demokratik, çağdaş, AB ye uyumlu hale gelmelidir.
    Her şey kanuna, yasaya uygun olmalı, alınan kararlar ise yargıya açık olmalıdır.
    Bizdeki sitemde adam geliyor partinin tepesine, Sekreter beleş, telefon beleş, makam beleş, araç beleş, şoför beleş… Yok, öyle yağma. Olmamalı…
    Bu günlük bu kadar...
 

 

MUSTAFA GÖKTAŞ
İKTİSATÇI
ÇEVRE VE TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (ÇETKODER)
GENEL BAŞKANI
mustafagoktas006@gmail.com

*******************************************

______________________________________________________________

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ  

   
 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]