ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

   
 

  "ÇETKODER GENEL BAŞKANI YAZIYOR"       

      Merhamet üzerine..

 Dinimiz merhameti, vicdanı, insanlığı, sadakati, vefayı, güzel ahlakı, hayır ve hasenatı, iyiliği tevazuu hep öğretmiştir.

Bu hasletler bir Müslüman’da olması gereken hasletlerdir. Müslüman kara vicdanlı olmaz, olamaz. Allah’ın gösterdiği yoldan ve ışıktan sapamaz. Neyse… Şimdi burada din adamıymış gibi akıl verecek değilim. Haddimi bilirim. Ancak son zamanlarda haddini aşanlar benimle ilgili olur olmadık beyanlarda bulunuyorlar. Ben öyle her lafa kulak asmam ama bazı sözlere pabuç bırakmam. Sözü söyledikten sonra arkasında durmasını isterim. Yalancıyı kaçtığı yere kadar kovalarım.

      09.12.2010 www.anamurunsesi.com yazdı.

____________________________________________________________________________

         Merhamet üzerine..

 Dinimiz merhameti, vicdanı, insanlığı, sadakati, vefayı, güzel ahlakı, hayır ve hasenatı, iyiliği tevazuu hep öğretmiştir.

Bu hasletler bir Müslüman’da olması gereken hasletlerdir. Müslüman kara vicdanlı olmaz, olamaz. Allah’ın gösterdiği yoldan ve ışıktan sapamaz. Neyse… Şimdi burada din adamıymış gibi akıl verecek değilim. Haddimi bilirim. Ancak son zamanlarda haddini aşanlar benimle ilgili olur olmadık beyanlarda bulunuyorlar. Ben öyle her lafa kulak asmam ama bazı sözlere pabuç bırakmam. Sözü söyledikten sonra arkasında durmasını isterim. Yalancıyı kaçtığı yere kadar kovalarım.

Gelelim bu güne…

Yıllardır tanıdığım hali vakti oldukça yerinde olan Abdullah’ı ziyaret ettim. Uzun yıllardır göremiyordum. Dün bir telefon geldi öğleden sonra kalkıp onun bulunduğu mekâna gittim. 20 senedir tanırım. Son 7 yıldır görmüyorum. Bana büyük saygı ve sevgi duyar. Geldiğimi kapıdaki görevlisine söylediğimde içeri haber verilir verilmez beklemeden girdim. Girdim ama, daha baştan her şeyin eskisi gibi olmadığını, işlerin kötü gittiğini, berbat halde olduğu anladım. Abdullah’ın eski mali durum kalmamış, borç batak içinde. Kıvranıyor. Bu manevi ve mali sıkıntının içinde de emrindeki çalışan (elde kalan iki üç kişi) çok ağır ithamlarda bulunuyor, kırıcı davranıyor çekilecek gibi değil. Kahve söyledi içmeyeceğimi beyan ettim. Ben kahveyi içmem. Bilirsiniz hep söylerim. Kahve isteyenler iyi gün dostlarıdır. Kötü günde etrafınızda bulamazsınız. Varsa bir çay getirin, yoksa kalsın dedim. Beni oraya yönlendiren Hülya bacıma saygılar sunarım. İyi ki olan biteni aktarıp gitmemi istemiş. Sağ ol bacım. Çok iyi oldu. Abdullah’ı dinledim. İçinden çıkamaz hale gelmiş. Borç gırtlağa dayanmış. Ve hiç sağlıklı düşünemiyor.

Ona önce dinimizin gereklerini, emirlerini bildiğim kadarı ile usulen aktardım. Sonra işi merhamet ve vicdana getirip, hal ve hareketlerinin doğru olmadığını, etrafında kimsenin kalmadığını, kalan biri iki kişiyi ise çok hırpaladığından bahisle bir hikâye anlattım.

Hikâye şu; “Merhametsiz zengin” 

Hazreti Ömer’in yolu bir gün zengin bir tüccarın evine düşer.. Yanına vardığında gözlerine inanamaz.. Evin efendisi, hizmetindeki bir köleyi bağlamış, kalın bir değnekle insafsızca dövüyor, zavallının feryadı sokaklara işitiliyormuş. İçi acımış, çok üzülmüş ve o önemli uyarıyı yapmış:  “Oğlum, Rabbi olan Cenab-ı Hak, senin gibi bir insanı, yine senin gibi bir insanın hizmetine vererek, seni ondan üstün kılmış. Allah’ın lütfettiği şu nimetin kıymetini bil, şükret! Hizmetkârına bu eziyet etme” demiş..

Genç tüccar, yüzünü asıp Hz. Ömer’i süzmeye başlamış. Hz. Ömer sözüne şöyle devam etmiş: “Şimdi hiç kıymet vermediğin şu siyahî köle, ola ki kıyamet gününde, senden daha değerli olursa, o gün sen yaptığından utanç duyarsın. Yanındakilere zulmetme, canını sen vermedin! Sen onu sadece satın aldın, kudretinle yaratmadın. Bu gururun ne? Nefsine hâkim ol, öfkene yenilme, emri altında bulunduğun gerçek sahibini unutma!”

Bu sözün üzerine zengin tüccar elinden sopayı bırakıp köleyi çözmüş. Siyahî adam yıldırım hızıyla yanlarından uzaklaştıktan sonra, ona Peygamberimizin şu hadisesini söylemiş: “Kıyamet günü bir efendi için en dayanılmaz üzüntü, ibadetine düşkün ve temiz ahlâklı kölesi Cennete alındığı halde, kendisi günahkâr olduğu için Cehenneme mahkûm edilendir” bunu unutma demiş.

Kıssadan hisse…

Bu hikâyeyi ona anlattım.

Başını eğdi ve içinden çıkılamaz durumunu anlattı.

Üzülme dedim, her çıkışın bir inişi, her inişin bir çıkışı vardır. Derdi veren Allah dermanı da verir. Nefsimize zor gelen bazı işlerde hayır olduğunu da unutma dedim. Ama bende çok üzüldüm. Durum vahimdi. Sabır diledim. Metanet diledim. Bol bol dua etmesini, Allah’a ve onun dostlarına sığınmasını istedim.

O halen kaybettiği malı, mülkü, şanı şöhreti söylüyor, geri nasıl alacağının hesabını yapıyor, anlatıyor da anlatıyordu. Boş… İçi bomboş hayaller…

Baktım olacak gibi değil bir kıssadan hisse daha aktarıp oradan dua ederek ayrıldım.

Bilirsiniz İmam-ı Gazali’nin birçok dile çevrilmiş meşhur Ey Oğul adlı kitabını okuyanınız vardır. İşte o kitapta bazı öğütleri var..

Der ki, Ey Oğul! Fazla konuşma. Sonra bulunduğun toplulukta taşınması güç bir yük olursun.  Seninle beraber oturana karşı âlicenap davran. Yanına oturmak isteyene güzel, nazik hareket et. Başkasının gözüne dikkatli bakıp durma. Fazla lügat parçalayıp yaldızlı söz söyleme. Çünkü bu sözlerin dış görünüşü belki güzel sayılabilir, fakat gerçekte güzel değildir. Ey Oğul! Düşman ülkesinde de olsan fitne ve fesat çıkarmaktan sakın. Kendinden aşağı kimselere karşı çoluk çocuğunu, şeref ve itibarını yaygın yapma. Malını kendinden fazla kıymetli ve üstün tutma…

Bunları kendisine aktardım. Saygı ve sevgi ile huzurundan ayrıldım. Kendisine bir telefon kadar yakın olduğumu, başı sıkıştığında çekinmeden aramasını söyledim.

Evet, merhamet, vicdan..

Özü sevgi.

Sevgisiz hiç bir şey olmaz.

Bugün ülkemizde en büyük eksiklik SEVGİ eksikliğidir. Sevgiyi tüm insanların gönlüne aşılamalıyız.

Doğan her bebeğimizi sevgi ile büyütmeliyiz.

Bugünlük de bu kadar...

Selam ve dua ile.

 

MUSTAFA GÖKTAŞ
İKTİSATÇI
ÇEVRE VE TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (ÇETKODER)
GENEL BAŞKANI
mustafagoktas006@gmail.com

*******************************************

 MUSTAFA GÖKTAŞ'ın Önceki Yazıları

  KÖŞE YAZILARIMIZ TOPLAM DEFA OKUNMUŞTUR...

_________________________________________________________________

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ  

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]