ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

   
 

  "ÇETKODER GENEL BAŞKANI YAZIYOR"       

    Yaşamak güzel, yaşatmak da

     5 Mayıs 2010 günü afişle, dövizle başlattığımız çalışmalarımız hızlandı.

    Biliyorsunuz, Kısa adı ÇETKODER olan Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi olarak Organ Bağışlamanın önemine değinerek, bağışlanacak her organın bir hayat vereceğini belirterek “bir organ bağışı, dindirir bin bir gözyaşı”, “organını bağışla sende hayat kurtar”, “yaşamak güzel, yaşatmak da..” sloganlarını içeren afişler hazırlatıp yurt geneli çalışmaya başlamıştık.

      19.05.2010 www.anamurunsesi.com yazdı.

____________________________________________________________________________

         Yaşamak güzel, yaşatmak da

    5 Mayıs 2010 günü afişle, dövizle başlattığımız çalışmalarımız hızlandı.
Biliyorsunuz, Kısa adı ÇETKODER olan Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi olarak Organ Bağışlamanın önemine değinerek, bağışlanacak her organın bir hayat vereceğini belirterek “bir organ bağışı, dindirir bin bir gözyaşı”, “organını bağışla sende hayat kurtar”, “yaşamak güzel, yaşatmak da..” sloganlarını içeren afişler hazırlatıp yurt geneli çalışmaya başlamıştık.

    Ülkemizde dünya ülkeleri nezdinde tablo pek de iç açıcı değildir. Halen vatandaşlarımız ORGAN BAĞIŞLAMANIN ne olduğunu, ne büyük bir değer olduğunun farkında değil. Bağışladığınız bir organ bir can demek. Yaşam demek. Yaşam sizin için ne kadar güzel ise yaşatmak da o kadar güzeldir. Çok ulvi ve kutsi bir iştir. Ülkemizde organ bağışlamanın yaygın hale gelmesi ve halkın bu konuda bilincinin artması yönünde afişli, dövizli bir çalışma başlattık. Yurt geneli tüm gönüllülerimiz ile el ele vererek çalışmayı tabana yaymayı başardık.

    Ülkemizde Organ nakli hususunda gelişmeler tarihsel açıdan ve işleyiş bakımından şöyledir. Ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri, 1979 yılında yürürlüğe giren, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ile yürütülmektedir. Ancak, organ ve doku nakli hizmetlerinin yürütülmesine dair yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanmış ve bu Yönetmelik 1 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (07.03.2005 tarih ve 25748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır) Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve denetiminde "Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi" kurulmuştur. Ulusal Koordinasyon Sisteminin yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olmak üzere; Ankara'da Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi (UKM) ile, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Kayseri İllerinde Bölge Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Ülke genelinde herhangi bir hastanede organ bağışı gerçekleştiğinde hastanede görevli organ nakli koordinatörleri Ulusal Koordinasyon Merkezine bildirmektedir. Bu merkez, donörün (verici) organ ve dokularının ülke genelinde nakil beklemekte olan hastalardan aciliyet ve organ uyumu kriterlerine göre en uygun hastanın bulunduğu Organ Nakli Merkezine gönderilmesini sağlamaktadır.

    Halkımız, insanımız unutmasın, yapacakları bağış birçok canın hayata tutunmasına vesile olacaktır. Bu bağlamda hazırlattığımız afişlerde bağışı nerelere yapabileceklerini aktarıyoruz. Sağlık Müdürlüklerinde, Hastanelerde, Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet Alımı Sırasında), Organ Nakli Yapan Merkezlerde, Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek vs. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir.

    Bakınız bu konuda ahkâm kesenler oluyor. Ayıptır günahtır, yazıktır. Organ bağışının dini yönden sakıncası yoktur. Büyük dinlerin çoğu organ bağışını onaylamakta ve desteklemektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 3.3.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır.

      Bu kararda;

    1- Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir organını kurtarmak için bundan başka çarenin olmadığının mesleki ehliyet edilmesi,

    2- Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine ilişkin doktor kararının olması,

    3- Doku ve organı alınacak kişinin bu işlemin yapılmış olduğu sırada ölmüş olması,

    4- Organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması,

    5- Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,

    6 - Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması gerektiği belirtilmektedir.

    Yine aynı kararda "organınızı vereceğiniz kişi yaptığı iyilik ve fenalıklardan kendisi sorumludur" denilmektedir.

    Kuran-ı Kerim'de de "kim bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı" beyan olunmaktadır (Maide suresi, ayet 32).

    UNUTMA!

    Bir organ bağışı, dindirir bin bir gözyaşı,
    Organını bağışla sende hayat kurtar,
    Yaşamak güzel, yaşatmak da..

   

 

MUSTAFA GÖKTAŞ
İKTİSATÇI
ÇEVRE VE TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ (ÇETKODER)
GENEL BAŞKANI
mustafagoktas006@gmail.com

*******************************************

 MUSTAFA GÖKTAŞ'ın Önceki Yazıları
 -Kaset olayı ve bir sahipsiz mağdur(!)

 -Türkiye’nin garip halleri devam ediyor..

 -Bizim TÜKETİCİ de bir âlemdir (!)  

 -Yeter artık, profesyonel ordu şart oldu.. 

 -Nerede kalmıştık?

 -Asıl açılımı umudunu yitirmiş olan Esnaf ve işsizler bekliyor...

 -Eğitim öğretim sistemi…

 -Bedelli Askerlik Beklentileri…

 -Bu çocuklar bizim…

 -AB proje paraları ve akıbetleri…

 -Siyasi partiler kanunu ve seçimler...

 -Bugünkü yaşadıklarım… 

 -Öğretmene bak izna gel!

 -Esnafa “acil” el atın!

 -Tombulacık Halimem yar başına gel düzeni…

 -Tingirifistan Demokrasisi…

 -Hayvanı Sevmeyen İnsanı sever mi?

 -Darbe ve Darbecilere oldum olası karşıyım

 -Ye iç gül oyna, umrunda mı dünya?

 -Bana gelen mailler ve istekler

 -Türkiye'min bir garip halleri (!)

 -Ülkenin gidişatı ve az muhteremler!

 -Klavyenin Tuşları, Sen Bilirsin Puştları

 -Verdik ödülü aldık modülü (!)

 -Mersin polisi düzgün çalışmıyor

 -Bizim Tencerede bunlar kaynadı…

 -Ortalıkta birçok GIYGIDICI var…

 -Buradan bakınca mesele çok farklı!

 -Her işimizi çözdük bir kadınımızın ayakta çişi kaldı (!)

 -Bizdeki siyaset anlayışı  

 -Bize ne oluyor böyle? 

 -Hazır yemekçiler çok sıkı denetlenmeli…  

 -Bir avuç çevreciyiz... 

  KÖŞE YAZILARIMIZ TOPLAM DEFA OKUNMUŞTUR...

_________________________________________________________________

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ  

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]