ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

 

 Hayat     TÜRKLÜĞÜ YOK EDEMEZSİNİZ!

        Bazıları Türk ve Türklükten rahatsızlar. İstiyorlar ki bu değerler üzerine inşa ettiğimiz tüm kurumlarımız yok olsun, anayasa ve hayatımızdan Türk, Türklük vurguları çıkarılsın. Dünyaya egemen olmak isteyenlerin hedefinde Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti var. İstiyorlar ki Türksüz, Türkiyesiz bir dünya olsun. Türk, Türklük, Türkiye düşmanları birleşmişler, Türküm diyebilenleri suçlu sayıyorlar. Çokta aceleciler, hedefe varmak için kaybettikleri bir güne bile acıyorlar.

            04/08/2012 tarihinde anamurunsesi.com yazdı.

___________________________________________________________________________   

              TÜRKLÜĞÜ YOK EDEMEZSİNİZ!

        Bazıları Türk ve Türklükten rahatsızlar. İstiyorlar ki bu değerler üzerine inşa ettiğimiz tüm kurumlarımız yok olsun, anayasa ve hayatımızdan Türk, Türklük vurguları çıkarılsın. Dünyaya egemen olmak isteyenlerin hedefinde Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti var. İstiyorlar ki Türksüz, Türkiyesiz bir dünya olsun. Türk, Türklük, Türkiye düşmanları birleşmişler, Türküm diyebilenleri suçlu sayıyorlar. Çokta aceleciler, hedefe varmak için kaybettikleri bir güne bile acıyorlar. “Türküm, Türklük” diyenlere gelince; çoğu slogan Türkçüsüdür, istikbal sevdasındadır. Tüm bunlara bakarak: “Türk diz çökecek, Türklük bitecek, Türkiye yıkılacak” diyebilir miyiz? Hayır! Türk diz çökmeyecek, Türklük bitmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Hiçbir güç ve düşünce Türk’ü, Türklüğü yok edemeyecektir. Bu inanç ve iddiamızın nedenlerini anlayalım.

        Türklük ilahidir

        Allah insanları “oymaklar ve milletler” halinde yaratmıştır. (Bakınız, Hucurât Suresi, Ayet: 13) İnsanlık demek, milletler demektir. Bir milletin yok olması, milletler zincirinin kopması demektir. Kıyamet kopmadıkça insanlık var olacaktır. Türk milletini de Allah yaratmıştır. Öyleyse, Türk milleti kıyamete kadar var olacaktır. Bu gerçekler bizi şu sonuca götürür: Türklük, Türk milleti, Türk Devleti kıyamete kadar yok edilemez. Türk milleti ile uğraşan Allah ile uğraşır. Allah ile uğraşan yenilir. Hiçbir irade Allah’ın iradesini bastıramaz. Türk milleti için geçerli olan bu kural diğer milletler (Arap, Çin, İngiliz vb) için de geçerlidir.

        “Millet” demek, renk, dil, yurt, bağımsızlık, kültür demektir. Allah bizim renklerimizi ve dillerimizi ayrı, ayrı yaratmıştır. (Bakınız, Rum Suresi, Ayet:22) Dünyanın bir parçasını (Türkiye’yi) yurt edinmek, Türkiye’de bağımsız ve kültürümüzle yaşatmakta millet olmanın olmazsa olmazlarıdır. Ve bunlar da Allah’ın iradesidir. Öyleyse, benim genlerimle oynamak, dilimi bozup parçalamak, yurdumu talan etmek, bağımsızlığıma dokunmak, kültürümü çürütmekte ilahi iradeye aykırıdır. Kim bunlara düşman olursa, Allah’a düşman olmuş olur. Allah’a düşman olan kaybeder. Millet düşmanlığı yapmak nasıl yanlışsa, milli değerlere ilgisiz kalmakta aynı şekilde yanlıştır. Bu yanlışlıkta ilahi cezaya sebeptir.

        Türklük tarihidir.

        Türklük sosyaldir.

        Tarihi belgeler her devirde Türk ve Türklüğün var olduğunu, “Türk ve Türklük” idealinin insanlığın hayatına büyük katkılar sağladığını gösterir. Türk’ün varlığı bilim ve edebiyata, sanat ve güzelliğe, özgürlük ve bağımsızlığa büyük katkılar sağlamıştır. Türklüğün yüksek varlığı Çinlilerin şahsında dünya insanlığına savunma, korunma, direnme şaheserlerini vücuda getirtmiştir. Dünya insanlığının, temizlik, dürüstlük, insan severlik gibi konularda Türk’e, Türklüğe çok borcu var. Demirden alfabeye kadar, uygarlığın birçok nimetini dünya insanlığına Türk’ün düşünce ve zekâsı armağan etmiştir.

        Kaşgarlı Mahmut’un dilciliği, İmam-ı Matüridi ve İmam-ı Azamların akılcılığı, Ahmet Yesevî ve Yunus Emrelerin insancıllığı bizlerle birlikte Türk ve Türklük düşmanı herkesin insanlığına değer katmıştır. Farabi ve Birûnilerin ışıkları sırf kendi dünyamızı değil, tüm dünyamızı aydınlatmıştır. Yaşadığımız coğrafyanın kapılarını açan temiz yürekli Alparslan, vasiyetine: “Biz Türkler, …” diye başlar. Yurdumuzun işgalden kurtarılmasında, hür ve bağımsız yaşamamızda büyük katkısı olan Mustafa Kemal Atatürk bize bıraktığı vasiyetini: “Ne mutlu Türküm diyene!” diye bitirir. Bu büyüklerin hepsi de Türk’tü.

        Öyleyse tüm dünya insanlığının, özellikle Türkiye’de yaşayan herkesin, Türk ve Türklüğe çok sayıda minnet borcu var. Asya, Afrika ve Ortadoğu halklarına devlet kurmayı Türkler öğretti. Türkler, birçok mazlum milleti kölelikten kurtardı. Durum bu iken; Türk- gayri Türk, yerli-yabancı tüm Türk düşmanlarının Türklerden ve Türkiye Cumhuriyetinden alıp veremedikleri ne var? Türkiye Cumhuriyeti anayasası, insanca davranan kimin kanını içti, kimin boğazını sıktı ki, içindeki “Türk, Türklük” lafızlarını sıyırmaya kalktınız? Türk ve Türklük sizin hepinizi insan yerine koydu, sizin hepinizin kişiliğini besledi. Türk ve Türklüğün varlığıyla mutlu yaşıyorsunuz. Türk ve Türklüğe bu kadar nankör oluşunuz nedeni genetik midir, nedir? Sahibinin nimetiyle beslenen köpeklerden hiç birisi sahibine saldırmaz. Bizim ayranımızı kabartmayın, “yeter artık” dedirtmeyin, bu size bir şey kazandırmaz. Aklınızı kullanın. Türk’ün-Türklüğün ne olduğunu bilmiyorsanız, öğrenin.  İsterseniz gelin, Türkün ve Türklüğün ne olduğunu Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrenelim:

        Atatürk’e göre Türk Türklük

        “Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.”

        “Türk milleti, tarihinle övün; çünkü senin ataların uygarlıklar kuran, devletler, imparatorluklar yaratan bir varlıktır.”

        “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir seçkin varlığın yüksek belirmesine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin yıllık, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik, tabiatın rüzgârlarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı; o çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı; onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.” (1)

        Tabiata kafa tutmak ahmaklıktır. Yıldırım, kasırga ve dünyaya düşman olmak aptallıktır. Güneşsiz yaşanmaz; güneşle uğraşmak deliliktir.

        Tutturdunuz bir koro:

        “Türküm demek ırkçılıktır…

        Anayasadan Türk ve Türklükle ilgili tüm vurgular kalksın…

        Milliyetçilik/ulusalcılık suçtur…”

        “Cumhuriyet’i kuranlar yargılansın…”

        Bu saatin bir sonrası, bugünün bir yarını var…

        Küllenen ateşi söndü sanmayın…

        Orhun Abideleri’ni, Sadi Maksudi’nin:

        “Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları” adlı kitabını okuyun.

        Türk’ün ve Türklüğün ne olduğunu bu iki kitapla olsun öğrenmekte yarar var.

(1)   Alıntılar için Bakınız:

      Prof. Dr. Utkan Kocatürk, ATATÜRK’ÜN Fikir ve Düşünceleri. s.301,302 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. Üçüncü Basım, 2007 ANKARA.

 

 

 

Yusuf DÜLGER
İlahiyatçı-Gazeteci-Yazar

  YUSUF DÜLGER'İN 2011'de YAYIMLANMIŞ YAZILARI İÇİN    TIKLAYINIZ...   

2012 Yılı Yazıları:

 -KÜRTAJ-SEZERYAN-ULUDERE

 -KONYA MERAM TIP FAKÜLTESİ ÜZÜYOR

 -MÜCADELECİLER VE YAVUZ ARSLAN ARGUN

 -ILIMLI TEKBİR, YAĞCI MÜSLÜMAN 

-BİLGİYE KAPISINI KAPATMIŞ İKİ BAKANLIK (MEB, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI)

  -KENDİ KALESİNE GOL ATANLAR

  -BİR KARNEDE DÖRT HATA

 -MİLLİ EĞİTİM ÇÜRÜYOR 

 -TÜRKLERİN ARAPLAŞTIRILMASI

   -TÜRKİYELİ DİNCİLERİN SURİYE-İRAN SINAVI

  -KONYA’DA 19 MAYIS

  -BUDDHA VE ATATÜRK

  -CUMHURİYET İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

  -ÖĞRETMEN GÖZÜYLE MİLLİ EĞİTİM-1

  -ÖĞRETMEN GÖZÜYLE MİLLİ EĞİTİM-2

  -AMERİKA KİRLİ, TÜRKLER KUŞATMADA

  -RECEP ERDOĞAN'IN YUMUŞAK KARNI

  -STRATEJİK DARBE

  -MİLLİ GÜVENLİK DERSLERİ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

İkbal VURUCU, Mete KILIÇ, Şükrü ALNIAÇIK, Özcan PEHLİVANOĞLU Müjdat ÖZTÜRK. Birol ERTAN,Ali ERDOĞAN'ın yazıları için TIKLAYINIZ..

  KÖŞE YAZILARIMIZ DEFA OKUNDU...  ___________________________________________________________

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ  

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]