ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

 

 

            Yeni Anayasadan kim ne anlıyor?

         Kasım ayında yayınlanan bir yazımdan dolayı, iki kişi ziyaretime gelmişti. Konuşmalarından birinin bir gazetenin temsilcisi, diğerinin de bir dershane sorumlusu olduklarını öğrendik.

  Sohbet sırasında yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları hizmetlerden ve bu hizmetlerden yararlanan insanlardan söz etmişlerdi. Her hafta değişik yerlerde sohbet toplantıları yapılıyormuş. Sohbet toplantılarına her kesimden olmak üzere yüzlerce kişi katılıyormuş.

           14/03/2012 tarihinde www.anamurunsesi.com  yazdı.

__________________________________________________________________

              Yeni Anayasadan kim ne anlıyor?

         Kasım ayında yayınlanan bir yazımdan dolayı, iki kişi ziyaretime gelmişti. Konuşmalarından birinin bir gazetenin temsilcisi, diğerinin de bir dershane sorumlusu olduklarını öğrendik.

Sohbet sırasında yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları hizmetlerden ve bu hizmetlerden yararlanan insanlardan söz etmişlerdi. Her hafta değişik yerlerde sohbet toplantıları yapılıyormuş. Sohbet toplantılarına her kesimden olmak üzere yüzlerce kişi katılıyormuş.

Kimlerden söz ettiğimizi anladınız sanırım. Gülen Cemaati veya kendi deyimleri ile gülen Camiası. Gülen Cemaatinin sayısız sivil toplum kuruluşlarından biri de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfıdır. Onun bir alt kuruluşu olan Abant Platformu, Bolu Abant Tabiat Parkında bulunan Abant Palace Otel’de “Yeni Anayasanın Çerçevesi” konulu bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda öne çıkan hususları açıklamaya geçmeden önce Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nı ve  Abant Platformu' nu kısaca tanıtalım.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın onursal başkanı Fethullah GÜLEN’dir. Abant Platformu da yukarıda ifade edildiği gibi bu vakfın alt kuruluşlarından biridir. Bu sebeple Abant Platformu, Fethullah GÜLEN Cemaati’nin bir yan kuruluşudur. Dolayısıyla Abant Platformu’nun yaptığı faaliyetler Gülen Cemaatinin faaliyetleri demektir.

Abant Platformu’nu tanıttıktan sonra 'Yeni Anayasanın Çerçevesi' konulu toplantı sonunda açıklanan sonuç bildirgesinin ayrıntılarına geçelim.

 Sonuç bildirgesinde öne çıkan ülkemizin bütünlüğünü, milletin birliğini, devletin bütünlüğünü  yakından ilgilendiren hususlar şunlar:

1-Anayasa’nın 66. Maddesindeki “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” hükmü kaldırılıyor. Bunun yerine vatandaşlık konusunda üç öneri yapılmış. Öneriler şunlar,

Birinci öneri: Anayasa'da vatandaşlığı tanımlamaya gerek yoktur.

İkinci öneri: Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümran olduğu  mahallerde doğan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümran olmadığı mahallerde vatandaş anne ya da babadan olanların vatandaşlığı kanunla düzenlenir.

Üçüncü öneri: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı anne ya da babadan olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Dikkat edileceği üzere birinci öneride zaten vatandaşlık tanımına gerek duyulmuyor. İkinci ve üçüncü önerilerde ise “Türklük” tanımına yer verilmiyor.

2-Türkçenin yanında Kürtçe vb. farklı anadillerde eğitimin yolu açılıyor. Bu konuda da üç öneri var. Ancak, önerilerin üçü de aynı kapıya çıkıyor.

Birinci öneri: Anadilde eğitim temel bir insan hakkıdır. Anayasa'da anadilde eğitimle ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm olmamalıdır.

İkinci öneri: Anayasada farklı anadillerde eğitim yapılma hakkı tanınmalıdır.

Üçüncü öneri: Resmi dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi şartı ile herkes eğitimde anadilini kullanma hakkına sahiptir.

3-Türkiye’nin idari yapısı merkezden yönetim yerine yerinden yönetime dönüştürülüyor. Bu konudaki öneriler de şöyle:

Birinci öneri: Türkiye'nin idari yapısı yerinden yönetim (âdem-i merkeziyet) esasına dayanır. Yerel yönetimler üzerindeki her türlü idari vesayet kaldırılmalıdır. Resmi dil mecburi olmak kaydı ile kamusal iletişimde farklı dillerin kullanılması serbesttir.

İkinci öneri: Kamu hizmetlerinin belirlenmesi ve örgütlenmesi yerinde ifa edilir.

Üçüncü öneri: Merkezden yönetim istisna, yerinden yönetim esastır. Merkezde üretilecek kamu hizmetleri açıkça sayılır. Geri kalan tüm kamu hizmetleri yerinde ifa edilir. Bu yetkiler arasında yerel yönetimin yerel hizmetlerle ilgili vergi salma yetkisi saklıdır.

Yukarıda vatandaşlık, anadilde eğitim ve ülkenin idari yapısı ile ilgili yapılan önerileri dikkatle incelediğimiz zaman insanın kanı donuyor. Çünkü bu öneriler bu güne kadar bölücülerin ve yandaşlarının dillendirdiği taleplerle neredeyse birebir örtüşüyor. Eğer, yeni anayasada bu öneriler yer alacaksa kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki; Bundan sonra Türk Milleti’nin yaşadığı “Türkiye Cumhuriyeti” diye bir devlet olmayacaktır.

Devletimiz, çok kısa bir süre içinde çok dilli, çok kültürlü ve çok uluslu bir federasyon haline gelecek, aradan fazla bir zaman geçmeden de bu federe devlet parçalanarak bünyesinden en az birkaç devlet çıkaracaktır. Yeni oluşacak devletlerden birisinin Kürdistan olacağı şüphesizdir. Bazıları buna “Paranoya” diyebilirler. Bu, kesinlikle paranoya olmayıp, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan her vatansever Türk’ün kolayca görebileceği açık gerçeklerdir. Çünkü dünyanın neresine gidilirse gidilsin, bir ülkede farklı anadillerde eğitim ve paralelinde federasyona geçildiğinde arkasından mutlaka siyasal parçalanma gelmiştir. Yakın tarihte yaşanan “Yugoslavya” örneği bunun en açık delilidir. Bu açık gerçekleri görmemek için bir insanın ya hain ya da gafil olması gerekir.

Yukarıda açıkladığımız tehlikeleri cemaat yetkililerinin fark etmemesi mümkün değildir. Çünkü bu önerilerin yapıldığı Abant Toplantısı’na üst düzey akademisyen, gazeteci-yazar vs. katılmışlardır. Peki, öyleyse bu zevat niçin böyle tehlikeli önerileri kamuoyuna açıklamışlardır?

Bu sorunun cevabını cemaatin toplantılarına katılıp, gazetelerini alan, düşüncelerini kabul edenler ve bu önerileri yapanlar verecek.

 

 

Hüseyin ŞİNASİ
huseyinsinasi@gmail.com
Tel: 0505 5967372

Hüseyin ŞİNASİ'nin 2011'de Yayımlanmış Yazıları İçin TIKLAYINIZ...   

Hüseyin ŞİNASİ'nin 2012'de Yayımlanan Yazıları

   -MEVLİT KANDİLİ, 8 MART KADINLAR GÜNÜ KUTLAMALARI

   -Eğitimde 4+4+4 bulmacası

  -Anamur Denktaş’ı anarken

  -Yağma Hasanın böreği ye babam ye…

  -Anamur’da hayatın içinden seçmeler

  -Gelirinden fazlasını harcamayacaksın

  -Bir konudan iki kahraman yaratmak

 -Anamur MHP kongresinden birlik ve beraberlik çıktı 

  AK Parti, MHP kongrelerine doğru

   -Anamur’dan 2012’ye girerken -1

  -Anamur ilgi ve destek bekliyor

  -Bankalar enayileri çok severmiş

  -Başbakan Erdoğan için dua edelim

  -Dostunu dost, düşmanını düşman bilmek

  -Dindar nesil tartışmasına bir katkı

 -Anamur’a iktidarın müjdelerinden

  -Anamur’da tarihi bir konak yenileniyor

  -Anamur’da kongreler, Çanakkale 1915 ve Denktaş’a veda

  -Anamur’dan 2012’ye girerken değerlendirme-2

 

KÖŞE YAZILARIMIZ

DEFA OKUNMUŞTUR...

Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]