ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

                         
                KURBAN VE KURBAN BAYRAMI

    Kurban, Yüce Allah(c.c.)'a yaklaşmak niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir.06 Kasım pazar günü malumunuz Kurban Bayramıdır. Kurbanlıklar;bir yaşını doldurmuş; koyun, keçi, iki yaşını doldurmuş sığır ve beş yaşını doldurmuş deve cinsinden kesilen hayvanlardır. Kurban Bayramında, belirteceğim şartları taşıyan herkesin "Kurbiyet-Yaklaşma" niyeti ile kurban kesmesi gerekir. Hanefi Mezhebine göre vacip, diğer Mezheplere göre ise Sünnettir. Kurbanın vacip olma şartları şunlardır:

    1- Müslüman olmak.

    2- Hür olmak, köle olmamak.

    3- Mukim olmak. Misafir hükmünde olmamak.

    4- Fıtır sadakasını vacip kılan zenginliğe sahip olmak.

    Kurban kesecek zenginliğe sahip kimse için akıl ve baliğ olmak şart değildir. Bu yüzden zengin olan bir çocuğun malından velisinin kurban kesmesi gerekir. Kurban Zilhiccenin onuncu gününden itibaren üç günlük süre içerisinde kesilebilir. Fakat birinci günü kesmek daha faziletlidir.

    Her dini mevzuda olduğu gibi Kurban Bayramının belirlenmesinde de Müslümanların üzerinde büyük bir görev ve mesuliyetler yüklenmiştir. Günümüzde İslâm ülkelerinin birlik ve beraberlikten uzaklaştırılmak istendiği, fitne ve fesatla bir araya gelinmenin engellendiği bilinen bir gerçektir.

    Bilimsel olarak rasathaneler aracılığı ile gayet doğru hesaplamalar yapılmaktadır. Rasathanelerden gereği gibi faydalanılmalıdır. Ülkemizin bu husustaki çalışmaları takdire şayandır. Ancak ayrıca herhangi bir şüphenin, dedikodunun oluşmaması için de, Müftülüklerce belirlenecek güvenilir Müslümanlardan iki kişiden az olmamak şartıyla, görevlendireceği elemanlarının da katılımıyla Hilalin gözetlenmesi de gerekir.

    Şayet hava bulutlu kapalı olursa, başka bilgiye ulaşamayacak olanların, eskiden olduğu gibi,bir önceki ay’ı otuza tamamlamaları gerekir. Ertesi günü diğer ay’ın birinci günüdür. Arabi aylar 29 veya 30 çekmektedir. Otuzuncu gün yevmi şek, yani şüpheli gündür.Otuzuncu günün bir önceki ay’a ait olması da, bir sonraki ay’a ait olması da söz konusudur. Esasen hilalin gözetlenmesi de, eskiden beri bu gerçekten dolayı yapıla gelmiştir. Bu husus hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Ramazan ay’ının yirmi dokuzuncu günü yapılan gözetlemede hilâl görülmemiş ise bu ay otuza tamamlanır. Ertesi günü hilal görülememiş olsa bile Şevval ay’ının birinci günü olduğu için Ramazan Bayramının da ilk günüdür. Kurban Bayramı için ise Zilkade ay’ının son gününün doğru belirlenmesi ile otuzuncu gün Zilkade’ye ait ise ertesi günü otomatik olarak Zilhicce ay’ının birinci günü demektir. Zilhicce ay’ının onuncu günüde Kurban Bayramıdır.

    Fitne ve fesat olmaması için, Ru’yeti Hilâl konusunda İslam ülkelerinin anlaşıp bu sorunu tamamen halletmeleri gerekir. Bu konu yıllardır Müslümanlar arasında ortak kalıcı çözüme kavuşturulamamış üzüntü veren bir husustur. Yakın gelecekte kalıcı çözümlerin ortaya çıkacağına gönülden inanıyorum.

    Cenab-ı Allah ayeti kerimesinde: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" buyurmuştur. (Kevser Suresi Ayet: 2)

    Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Hadis-i Şeriflerde: “Kim bir geçim genişliği bulurda Kurban kesmezse asla mescidimize yaklaşmasın","Ümmetimin en iyileri varlıklı olup da Kurbanlarını kesenler, en kötüleri de varlıklı oldukları halde kurbanlarını kesmeyenlerdir","Dikkat edin! Kurban Bayramında keseceğiniz kurbanlar, kurtarıcı iyi amellerdendir. Çünkü her kurban, sahibini hem bu dünyanın, hem de öbür dünyanın kötülüklerinden kurtarır" buyrulmuştur.

    Cuma namazı farz olan herkese Kurban Bayramı namazı da vaciptir. Ayrıca Zilhicce ayının dokuzuncu, yani arife günü sabah namazından başlamak suretiyle bayramın dördüncü günü ikinci namazına kadar (23 yirmi üç vakit) her farz namazın selamından sonra teşrik tekbirini söylemek vaciptir. Bu tekbir cemaate, yalnız kılana, İmama, mukim olana, yolcu olana, kadına ve erkeğe vaciptir. Teşrik tekbiri şöyle alınır: "Allahu Ekber. Allahu Ekber La İlahe illallahu Vallahu Ekber. Allahu Ekber velillahil hamd",

    Kurbanın etinin üç eşit parçaya ayrılıp, bir parçasını fakir fukaraya, bir parçasını gelen misafirlere ve diğer parçasını da kendi ailesi ile yemesinin faziletli olduğunu belirtmek isterim.

    Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerin de: "Kurban Bayramı gecesinde yapılan dualar geri çevrilmez" buyurmuştur. Bu mübarek gün ve geceleri boş geçirmeyelim. Malumunuz Kurban’ın ne kanı nede eti Allah’a ulaşmaz. Bizlerin samimiyeti, ihlası ve takvası ulaşmaktadır. Bu şuur ve bilinçle ibadetlerimizi yapmalıyız.

    Cenab-ı Allah,Ümmet-i Muhammedi Kurban keserek yoksul ve düşkünleri gözeten, yapmış olduğumuz ibadet ve taatı kabul eylediği kullarının zümresine ilhak eylesin.Bayramı gerçek anlamda yaşamak için tatil mekanlarına gitmek yerine, büyüklerin, dostların, arkadaş ve akrabaların ziyaret edilmesinin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Müslüman Kardeşlerimin her birinin Kurban Bayramını kutlar, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını da Yüce Mevla’dan niyaz eder, Sıhhat ve âfiyetler dilerim.

   

 

 

Ömer lütfi ERSÖZ
omerlutfiersoz@gmail.com

 ______________________________________________________

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]