ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

ANAMUR
Tarihçe
Coğrafi Durum
    - Türkiye Haritasında
      Anamur'un Yeri
    - Dağları
    - Ova
    - Deniz
    - Akarsular
    - İklim
Yönetim
Turizm ve Tarım

 

ANAMUR'UN OVALARI


Anamur’da Orta Toroslar deniz kıyısından denizin 5–6 km. kuzeyinden geçer. Dar bir kıyı şeridi vardır. Bu sayede İlçenin denize kadar olan bölümünde verimli toprakları ile Anamur ovası yer alır.

 

Ovalar iki çayın getirdiği krater alüvyonlar ile teşekkül etmiştir. Denizin doldurulması ve kendiliğinden çekilmesi de ovanın oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir.

 

Anamur’un eski adı Çorak’tır. Çorak bitki bitmeyen verimsiz topraklar anlamına gelmektedir. Bu çoraklık bundan 20 yıl öncesine kadar devam ederken ovada açılan drenaj kanalları sayesinde taban suyu denize akıtılarak ova verimi büyük oranda artırılmıştır.

 

Ovanın üst toprak örtüsü 20–30 cm. kalınlığında killi, tınlı, sarımtırak veya yer yer açık kahverengi renkte, toprağın 20–30 cm derinlikten sonraki kısmı ise kalker oranı daha fazla olan topraklardan oluşmuştur.

 

Anamur ovasında ve ilçenin köylerinde Akdeniz ve tropikal bitki ve meyveler yetiştirilebilmektedir. Ova Kuzeyden dağlarla çevrili olması ve Güneyden de Akdeniz ile çevrilmiş bulunmasından dolayı mikroklima özelliğine sahiptir. Kentin doğu ve Kuzey kısımları yüksek dağlarla çevrili olduğundan kuzeyin sert esen rüzgârlarını hiç görmez.

 

Bundan dolayı bir mikrokılima havası oluşur. Bu hava da tarım için elverişli özellikle seracılık için uygun ortamı sağlar. Mikrokılima özellikten dolayı Silifke’de diğer ürünler yetişip muz yetişmezken, Anamur’da yetişmektedir.

 

Torosların Zirvelerinde yaz aylarında İlçe insanlarının yazlık olarak ikamet ettikleri irili ufaklı yaylaları yer alır. Yaylalar ormanlar, mağaralar ve su kaynakları ile kaplıdır, sebze ve meyve yetiştiriciliğine de uygundur.

 

İlçe ekonomisinde önemli bir yeri bulunan ormanlar 853 Kilometrekarelik bir yüzölçüme sahiptir. Ormanlar ilçe yüzölçümünün % 60'nı teşkil etmektedir. Birçok insan geçimini bu ormanlardan istihsal (Odun ve kereste) işi ile uğraşarak temin eder. Dağlar kızılçam, sedir, köknar, ardıç, andız, meşe, şimşir ağaçları ile kaplanmıştır. Sulak alanlarda doğal ve ekme kavak ağacı ile çınar, karaağaç ve söğüt ağaçları da önemli türler arasındadır. 700 metre yüksekliğe kadar olan bölümlerde Akdeniz maki bitki topluluğunda yer alan zeytin, dişbudak, kocayemiş, keçiboynuzu, piynar, tespi, mersin (murt), ağı (zakkum), hayıt ve çalılıklardan oluşan bitki örtüsüne rastlanır.

 

Ovanın sulanması, Anamur çayı üzerinde Gercebahiş köyünde kurulmuş olan baraj (Anamur Regülatörü) su bendi ile sağlanır. Bent ile kanallara alınan su geçtiği yerlerdeki köy arazilerinin yanı sıra Anamur ovasının sulanmasında kullanılır. Ovada seraların yanlarında sulama ve soğuktan korunma amacı ile kullanılacak suyun temini için kuyularda açılmış bulunmaktadır. Ovada su 3-5 metre derinlikten çıkabilmektedir. Ovanın süzme etkisinden dolayı deniz kenarına yakın yerlerde açılan kuyulardan bile tatlı su çıkmaktadır. Halen ören de nerdeyse denize 5 metre mesafede bulunan kuyuda tatlı su mevcut olup, bu su içilebilmektedir.
 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]