ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

ANAMUR
Tarihçe
Coğrafi Durum
Yönetim
    - Tarih Boyunca İdari Yapı
    - Günümüzde İdari Yapı
    - Nüfus
    - Mahalleler ve Köyler
Turizm ve Tarım

 

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ANAMUR'UN İDARİ YAPISI


Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın, Ertokus Bey'i Akdeniz kıyısındaki şehirleri alıp Selçukluya bağlaması için görevlendirmesi ile Anamur Kalesi 1228'de fet edilmiştir. Kalenin alınması ve yeniden mamur hale getirilmesi ile birlikte kıyı şeridi, 1228'den itibaren Selçukluların hâkimiyetinde kalmıştır.

 

Selçuklu Türkleri Anamur kalesini(Mamure) ele geçirdikten sonra yöre Türk egemenliğine girmiştir. Kıyı şeridinde yaşayan halk da Selçuklu güvenliğinde yaşamaları karşılığı olarak vergiye bağlanmıştır. Selçuklunun güç kaybettiği dönemde ise kent Karamanoğullarının yönetimine girmiştir. Anamur’a yerleşen Türkler Oğuzların YIVA boyundandır. II. Beyazit döneminde İç-il(İçel) deki en büyük boylardan birisi de YIVA boyu idi. İç-il Yivaları Büyük Yiva ve Küçük Yiva olmak üzere iki kola ayrılır. Bu dönemde Yıva boyuna mensup kırk kadar köyün mevcut olduğu kayıtlarda yer alır.

 

Selçuklulardan sonra ANEMURİUM uzun süre Anadolu’da kurulan beyliklerden biri olan Karamanoğulları Beyliğinin elinde kalmıştır. Karamanoğulları beyliği Kocaçay (Dragonda) çayı üzerinde, yaylaları ve Ermenek’i Anamur'a bağlayan yol üzerindeki Alaköprü'yü yaptırmış ve bir rivayete göre de 1230 yıllarında sahile doğru ilerleyerek Anemurium antik kentini ele geçirmiştir.

 

Anamur Halk Eğitimi Merkezi Binası İçerisinde Yer Alan Yağlıboya Tablo

Anamur, Karamanoğulları beyliğinden sonra 15. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğunun idaresine geçmiştir. 1804 Yılına kadar beyliklerle idare edilmiştir. Anamur, Osmanlı idaresinde bu tarihlerde vilayetlerin kurulması ile Mut, Glindire(Aydıncık) ve Ermenek’ten meydana gelen sancağa dâhil edilmiştir. Bu sancağın bağlı olduğu merkez Konya olmakla birlikte, sancak idare merkezi Ermenek(Elmanak) idi. 1811 yılında sancak Konya’dan alınarak merkezi Silifke olan sancağa bağlanmıştır.

 

Selçuklulardan sonra Karamanoğulları'nın eline geçen Anamur 1859 yılında Osmanlı idare teşkilâtında müdürlüktü. Zaman zaman kaza merkezi olmuşsa da 1869 yılında kesin olarak ilçe ve kaymakamlık olmuştur. 1869 yılındaki süreç öncesinde Konya sancağına bağlı iken kayıt, tapu ve diğer bazı idari işler Ermenek’te yapılmıştır. 1869 yılında Kaymakamlık olduğunda merkezi, bugünkü Nasrettin (Ören beldesinin mahallesi) köyünde idi. Ancak zamanın beyleri idarenin kendi işlerine karışmaması için kaymakamlık merkezini şimdiki Çorak denilen yere taşıttırmışlardır. Çorak'ta o zaman Rumlar yaşamakta idi. Ancak Rumların buraları terketmeleri üzerine onlardan kalan bir kilise yıkılarak, hükümet binası inşa edilmiş ve artık Anamur buraya kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde uzun süre hükümet binası olarak hizmet vermiştir. Yakın zamanlarda Anadolu Lisesine, Anadolu Lisesinin taşınmasından sonra Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna verilmiştir. Hükümet binası Yeşilyurt Mahallesindeki modern binasına taşınmıştır.

 

Eski tarihlerde idare merkezinin Mamure Kalesi yakınlarına taşınması için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştır. Anamur halkının yaşlı kişilerin eskileri anarken veya ilçe merkezinden konu açıldığında kentin adından “Çorak (verimsiz yer-tarla)” diye söz ettiklerini duymanız mümkündür.
 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]