ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

ANASAYFA - MAİN PAGE
Anasayfa
Main Page
    - Sitemize Hoş Geldiniz
    - Welcome to the site
    - Site Projesinin Mimarı
    - The Architect of The site
Anamur
Tarih ve Doğa
History and Nature
Kültür
Culture
Çınar Arıkan
İletişim-Video-Resimler
Contact- Videos- Pictures

 
ANAMUR'UN  SESİ SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ!

WELCOME TO “THE VOICE OF ANAMUR”SITE!

Memleket aşkı insanın içini gurbette olunca bir başka yakıyor. Bütün çocukluğum, gençliğim ve meslek hayatım Anamur’da geçmişti.

The love of hometown burns inside of a person more, if he has to live in another place for a while. All my childhood, adolesence and career had passed in Anamur.

 

Dokuz-on yıldır Anamur dışında bulunmak benimde içimi yaktı. Gurbet, gariplik, kimsesizlik ve peşinden bir burukluk… Öyle özledim ki Anamur’um seni. Uğruna ne mücadeleler verdik, seni tanıtmak, seni yaşatmak için ne meşakkatli işlere göğüs gerdik. Gün oldu il olma komisyonlarında yer aldık, gün oldu seni tanıtan yazıları gazete ve dergi sayfalarında yayımladık. Seni yazdıkça, seni tanıyıp, tanıttıkça daha çok sevdim. Gün oldu halk oyunlarımızla kültürümüzü başka diyarlara taşıdık. Ne yaptıysak Anamur aşkına, memleket sevgisi uğruna yaptık. Ne rütbe bekledik, ne övgü. İçimde olan, gönlümden geçen aşkla sevdim seni. Gün geldi çağımızın modası internetle tanıştım. Seni bu site yardımıyla milyonlara tanıtalım istedim. Emek verdim, çalıştım ve bu siteyi kurdum.

And also being far away from Anamur for 9 or 10 years burnt me too with the fire of love of it. Homesickness, loneliness and afterwards sourness. I’ve missed you so much “Anamur”. How we’ve struggled so much to introduce you to the world, how we have confronted so many difficulties for you my beautiful hometown. One day we took place in being province comissions; another day we published articles about introducing you in magazines and newspapers. By writing about you, being acquainted with you and introducing you to the people, I loved you much more. We carrried our culture to other regions by our folk dances. We’ve done everything for the sake of Anamur, for the sake of love of Anamur. I waited neither rank nor appreciation. I loved you with such apure love that it was coming from my heart. Finally I’ve met the new fashion of our age the Internet. I wanted to introduce you to millions by the help of this site. I worked hard and designed this site.
 

Sevgili Anamurlular; özlemle, sevgiyle, aşkla yapılmış ve büyük bir emekle oluşturulmuş bu siteye hoş geldiniz! "Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..." ANAMUR’UN SESİ sitemize hoş geldiniz! Selam sizlere… Uzakta dertleşenler, gönülleri birleşenler, garip bir memleket türküsü duyunca gözyaşına boğulanlar; analar, bacılar, amcalar, dayılar, genç arkadaşlar, sevgide yoğrulup dostluğu güzelliği paylaşanlar selam sizlere…

Dear the citizens of Anamur, you’re welcome to this site that has been designed with aspiration, love and great effort! “ The contact address and real voice of the citizens of Anamur”. Peace and regards to you who pour out their grievances together far away, whose hearts come together, who drown into tears when they hear a folksong that is about their hometown, mothers, sisters, uncles, young friends, and finally people who are molded with love and who share fairness and beauty: “Peace and regards to you.”

Memleket üzerine şiirler yazan M. Sunullah ARISOY “Memleketim” adlı şiirinde şöyle seslenir:

 


      M. Sunullah ARISOY who writes poems about the love of hometown writes these verses:

 

“Bir gölge gibi peşimdesin,

İşimdesin gücümdesin,

Geceleri

Düşümdesin!

Yoluna kul köle olduğum;

Canım kurban,

Kanım Helâl,

Sevdiğim,

Memleketim.”

Benim güzel yurdum Anamur’um.

 

“You’re following me like a shadow,
        You’re in my business, you’re in everywhere,
        At nights
        You’re in my dreams!
      You are the one whom I serve it with utter faithfulness and obedience;
        You are the one for whom I sacrifice myself,
        My blood is worth your salt,
        My love,
        My hometown.”
        My beautiful hometown Anamur.

 

Ben seni özden sevdim. Senin için bir şeyler yapabildiysem, yapabileceksem bana ne mutlu. Baki kalan şu boş kubbede bir seda bırakabilirsek ne mutlu. “A benim iki gözüm, söyleyen dilim, seven elim! Yüreğime sesi düşmüş, Başıma aşkı vurmuş, Dünyaya sığmayan büyük sevgim! Benim en güzelim, Benim bir tek kelimem; Memleketim.” Diyen Bedri Gider’in dizeleri de bize ışık tutsun. Sevgi, saygı ve gönül dolusu selamlarımla. Sitemize hoş geldiniz!

 

I loved you so much. If I could do anything good for you and if I will be able to do anything, how happy am I! How I am happy if I can leave a beautiful voice in this empty canopy. “ Oh my eyes, my talking tongue, my caring hand! The one whose voice has fallen off in my heart, the one whom I’m head over heels in love with it. My big love that doesn’t fit into the world! My the most beautiful belonging and my only the one word; My Hometown” says Bedri Gider and lights us with these beautiful verses. I send peace upon you with my respects with full of loves. You’re welcome to our website.

Çınar ARIKAN
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ Sitesi Yöneticisi

 Çınar ARIKAN
“The contact address and real voice of the citizens of Anamur.”
The Administrator Of The Site

Translated By
Gülşen YILMAZ
English Teacher
 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]