ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

KÜLTÜR
Folklor
Halk Oyunları
    - Genel
    - Halk Oyunları Türküleri
    - Halk Oyunları Hikayeleri
    - Yöre Çalgıları
    - Mahalli Müzisyenleri
    - Yöre Giyimi
    - Çocuk Oyunları-Sayışmalar
    - Çocuk Oyuncakları
Anamur Hikayeleri-Şiirleri
Efsane-Masal-Atasözü...
Anamurlu Yazarlar ve  Kitapları
Anamurlu Ünlüler
Anamur Gazete ve Gazetecileri
Dokuma ve El Sanatları

 

HALK OYUNLARI


MAHALLİ MÜZİSYENLER

 

Anamur çevresinin, Toroslarda yaşayan diğer Yörüklerle bazı havaları(halk oyunları türküleri-müzikleri) benzeşirse de; yörenin diğerlerinden farklı olan kendine has birçok havası-müziği vardır. Sadece ve sadece Anamur’a ait Kemancı Ahmet Bülbülün çalıp söylediği Sarı Yayla türküsü diğer ilçelerce de kendine mal edilmeye çalışılmaktadır ve diğer ilçelerde de sarı yayla türküleri vardır ve söylenmektedir. Anamur’lu sanatçılar “Bunun bir kopyadan ibaret” olduğunu söylemektedirler. “Nasıl Mevlana’mıza Fars'lılar, Karagözümüze Yunanlılar, Yunusumuz’a bir başkası sahip çıkmak istiyor. Yani güzel olana, iyi olana herkes sahip çıkmak istiyor. Anamur’un Sarı Yayla türküsü de güzel olduğu için, çevre ilçeler de sahip çıkmak istiyor...” diyorlar. Şunu ısrarla belirtmekte fayda görmekteyiz: Onlarda Yörük veya Türkmen ve bizimle birlikte gelip Taşeli Platolarına birlikte yerleşmişler. Bu kadar benzeşme de aynı milletin çocukları arısında elbette ki türküde de, kültür de ve müzik de olacaktır. Birbirimizi kıskanmadan, güzeli ve doğruyu teşvik ederek en iyi bulmak ve onu yaygınlaştırmak bütün bölge insanının görevi olmalıdır.
 

Anamur’un mahalli çalgılarını çalan, birçok müzisyen var. Bunlar arasında Davulda: Kara Yılan 'ı, Kara Tevfik 'i, Dıvırdış'ı saymak mümkün. Yeni birçok genç kesimden müzisyen de geliyor. Keman da ise: Ahmet Bülbül'ü. Klarnet de ise: Yörük Bayram'ı (rahmetli oldu) Ali Derya'yı (rahmetli oldu), Düdükçü Gani’yi, Şafak Küçükderya’yı, Davulda; Pampela’yı, Hakan Küçükderya’yı saymak gereklidir.
 

Biraz daha profesyonel anlamda sazda(bağlama)bir çok albümü bulunan Erdal GÜNEY’i, gitar’da ise Serdar KESKİN’i saymak yerinde olur.

 

 


Klarnetin Piri Yörük Bayram
 
Keman Üstadı Ahmet Bülbül

Davul Üstadı Hakkı Küçükderya

Klarnetçi Şafak Küçükderya

 

   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]