ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

KÜLTÜR
Folklor
Halk Oyunları
    - Genel
    - Halk Oyunları Türküleri
    - Halk Oyunları Hikayeleri
    - Yöre Çalgıları
    - Mahalli Müzisyenleri
    - Yöre Giyimi
    - Çocuk Oyunları-Sayışmalar
    - Çocuk Oyuncakları
Anamur Hikayeleri-Şiirleri
Efsane-Masal-Atasözü...
Anamurlu Yazarlar ve  Kitapları
Anamurlu Ünlüler
Anamur Gazete ve Gazetecileri
Dokuma ve El Sanatları

 
 

HALK OYUNLARI


ANAMUR YÖRESİNDE ÇALGILAR

 

Anamur yöresinde çalgıları iki alt başlık altında toplamak yerinde olur.
 

1-Koyunun peşindeki çobanların çaldıkları çalgılar(Kaval): Bu çalgılar genelde çobanlık yapanların zamanını geçirmek, koyunları dinlendirmek ve yönlendirmek için çaldığı çalgılardır. Bunların en başında ise kargıdan(kamış) veya çeşitli ağaçlarından yapılmış kavallardır. İyi bir çobanın çalgısı olan kavalla çıkaramayacağı herhangi bir müzik yoktur. Koyun sulamaya ve ağrığa koyunu götürürken, bir de göç yollarında çobanların yanık sesi ile dağları inleten garip kavalını Toroslar üzerinde bolca duyarsınız. Bu kavalların iki türüne bölgede rastlanır; dilli kaval ve dilsiz kaval. Dilli kavalda klarnetteki gibi zar sistemi vardır. Diğeri halk arasında söylendiği şekliyle koval olup zar yoktur, düzdür ve ağzın yanına hafifçe dayanarak çalınır. İster kargı(kamış), ister ağaç kaval veya koval olsun her birinin ritim(nota) için açılacak olan delikleri ocakta akkor derecede kızdırılmış metaller(şiş) ile yakılarak açılır. Kavalların boyları 25–50 santim arasında olur. Kalınlıkları ise 2,5–3,5 santimetre
 

2-Anamur yöresinde halk oyunları çalgıları: Kültürümüz içinde büyük yeri olan ve folklorun önemli bir bölümünü teşkil eden halk oyunlarımız çeşitli müzik aletlerinin çıkardığı nağmeler eşliğinde oynanır.
 

Bölgede neşeli günlerde, düğünlerde, bayramlarda, oyunlar oynanır. Anamur yöresi oyunları, canlıdır, kıvraktır, neşelidir. Oyunlarda figürler, davranışlar, giyilen kıyafetler, ezgiler bölgede yaşanan Yörük kültürüne uygundur. Yapmacıklık yoktur. Doğallık ve tabilik vardır. Oyunlar halka biçiminde, karşılıklı veya serbest oynanır. Halk oyunları yalnız oynandığı gibi, kadınlı, erkekli yahut kadın grubu, erkek grubu olarak, zeybek oyunları ise; sadece erkekler tarafından oynanır. Oyunların birçoğunda elde kaşık bulunur. Tahta kaşıklar oyunun ahengine göre vurularak müziğe ritim tutulur.
 

Oyunların oynanabilmesi için çalgının olması gerekir. Bu çalgı(müzik) aletlerin de geçmişe göre günümüzde değişime uğradığı bilinmektedir.
 

Yöremiz çalgılarını geçmişten günümüze şöyle sıralayabiliriz. Yöre çalgıları mazinin mirası olarak kabak kemani, koca kaval ve davuldur.
 

 

A-Kabak Kemani: Bölgede yetişen su kabaklarını ana gövdesine bir sap eklenmesi ve bu sapın üzerine nota perdelerinin bağlanması ve tel yerine de at yele tüylerinin gerilmesi ile ve bir yay yardımı ile çalınan keman türüdür. Kabağın ana gövdesinin üzeri düz bir şekilde kesilir ve üzerine deri geçirilir. Tok bir sesi vardır. Günümüzde kabak kemane sayısı çok azalmış olup, bir iki kişi dışında(Özellikle Ahmet BÜLBÜL) çalabilen müzisyeni de yoktur.


B-Koca Kaval: Kargıdan(kamış) veya çeşitli ağaçlarından yapılmış kavallardır. Eskiden halk oyunları oynanırken kabak kemaninin ve davulun ritmine eşlik eden kaval artık kullanılmıyor. Sadece bölgede çobanların bazıları kavalı kullanıyor.
 

C-Davul: Günümüzde de kullanılan davul tabağlanıp ve işlenerek kasnağa geçirilmiş oğlak veya dana derisinden yapılmaktadır. Halk arasında tokmakla çalınan davulun derisinin tokmağın şiddetine dayanması için eşek derisinden yapıldığı da söylenmektedir. Davul iki türdür. Sopa ile çalınan davulun yanı sıra koltuk altında el ile çalınan davul mevcuttur. Günümüzde kapalı ve oturak eğlencelerinde(âlemlerinde) davul koltuk davulu olarak kullanılmakta, gelin alma, kına yakma, gelin indi ve bindi anları ile düğünün ilanı ve misafirlerin karşılanıp, uğurlanması sırasında bir tokmak ve ince bir çirpiden oluşan sopalarla çalınmaktadır.
 

Günümüzde geçmişte kullanılan bu müzik aletlerinin yerini başka enstrümanlar almış bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 

 

a-Davul: Geçmişten günümüze değişmeyen müzik aleti olmakla birlikte düğünlerde koltuk davulunun yanında darbukanın da yer bulmaya başladığını söylemek gerekir. Koltuk davulu genelde halk oyunları gösterilerinde el ile çalınır. Kaşdişlen köylülerinin oyunu mengi de ise tokmak ile çalınır.
 

b-Klarnet: Geçmişin koca kavalının yerine ikame edilmiş bulunmaktadır. Bölgede klarnet çalanların sayısı bir hayli vardır. Koca kavalın çalındığı dönemlerde bölgede klarnet yoktur, daha sonra dışarıdan kültüre katılmıştır.
 

 

c- Keman: Geçmişin kabak kemanisinin yerine ikame edilmiş bulunmaktadır. Yörede keman çalanların sayısı bir hayli vardır.
 

d-Saz: Yöremizde yaşamış âşıklık geleneğinin bir devamı biçiminde olamasa bile saz ile çalıp söyleyenlerin sayısı bir hayli artmıştır. Saz genelde, dut ve yayla ağaçlarından imal edilir. Saz yapan ustalar geçmişte daha çokken sayısı artık çok azalmıştır.
 

e-Diğer müzik aletleri: Her tür müzik aleti artık günümüzde bir hobi olarak çalınmaktadır.


 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]