ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

KÜLTÜR
Folklor
Halk Oyunları
Anamur Hikayeleri-Şiirleri
    - Hikayeler
    - Fıkralar
    - Anamur Şiirleri
Efsane-Masal-Atasözü...
Anamurlu Yazarlar ve  Kitapları
Anamurlu Ünlüler
Anamur Gazete ve Gazetecileri
Dokuma ve El Sanatları

 

ANAMUR HİKÂYELERİ - FIKRALARI-ŞİİRLERİ

   STORIES-ANECDOTES - POEMS OF ANAMUR


"HİKÂYELER-FIKRALAR-ŞİİRLER" GENEL

 Stories, Anecdotes-Poems in General

 

Anamur’da yüzlerce hikâye anlatılır. Anamur da fıkralar Karadeniz’deki kadar çoktur. Anamur’un üzerine söylenmiş, yazılmış yüzlerce şiir vardır. Biz bu bölümümüzde sizlerin de bize sunacağı katkılar ile Anamur’un şimdiye kadar anlatılmış ama yazılmamış, söylenmiş ama derlenmemiş, gülünüp geçilmiş ama kayıt altına alınmamış hikâye, efsane, masal, şiir ve fıkralarını toplamak, sizlerle paylaşmak ve sitemizi ziyaret edip Anamur’la ilgili bilgilere erişmek isteyen insanlara ulaştırmak istiyoruz.

 

There are many stories told in Anamur. They are as many as the ones in Black Sea Region. There are hundreds of poems told and written for Anamur. We wish with your assistance in this section to gather Anamur’s stories, legends, tales, poems and anecdotes which are told but not written, said but not collected, laughed at but not recorded and to share and to help people to reach information about Anamur by using our website.

 

Bu tür çalışmalar zaman isteyen, emek isteyen ve gayret isteyen çalışmalar olarak karşımıza çıkar. Bir fıkra, hikâye ya da masal anlatıldığı zaman onun ile ilgili anlatan ve olayın geçmiş ile ilgili bilgileri not etsek, bunları düzenleyip edebi bir hale getirip diğer insanlarla paylaşsak mili kültürümüz ve geçmişi gelecek kuşaklara bağlayacak önemli bir köprüyü gerçekleştirmiş oluruz.

 

These kinds of works require great effort and time. If we note an anecdote’s or a tale’s past information and the teller’s information, share them in a literary way and transform them to people, then we can build great bridges betwen our national past and now.

 

Yüzlerce Anamur fıkrası bilmekteyim. Bunların birçoğu da tarafımdan kaleme alınmış bulunmaktadır. Ama fıkralar hassas olduğu ve bazı şahısların hayatlarında yaşadığı olayları da kapsadığı için şu an itibari ile “sayfa düzenlenmektedir” başlığı ile karşınıza gelmektedir. Bilinen fıkraları yaşayanlardan onayları alındıkça fıkra dağarcığı bölümümüz de geliştirilecektir. Ayrıca sizlerin de fıkralar ve diğer bölümlere katkılarınızı beklemekteyiz.

 

I know a hundred of Anamur’s anecdotes. So many of these are written by me. But anecdotes are sensitive and have the events in the storytellers’ lives, that page in our website appears as ‘the page is under construction.’ As we get the approval from those who live the events in some anecdotes, this section will be enlarged. We especially wait for you to add new anecdotes and works in other sections.
 

Bir yandan bir eseri ortaya koyarken hem onun kaybolup gitmesini önlemiş ve yeni nesillere de geçmişi ile bağ kurma fırsatı vermiş oluruz. Halk oyunlarımız bugün gözde ve en öndedir. Herkes tarafından beğenilmekte ve Türkiye’de yapılan birçok yarışmada birinci olabilmektedir. Halk oyunlarının öne çıkması oyunun türküsü, müziği, çalgı aletleri, seslendirmesi ve oyunun figürleri, kıyafetler ve kompozisyonu açısından değerlendirilmesi sonucunda olmaktadır. Bütün bu sayılan değerler yıların bikrimi ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Geçmişte yapılan çalışmaların ve halk oyunlarına katkı sunan insanların gayretleri elde dilen başarıda önemli bir yer tutar.

 

When we produce a work, we can hinder it from disappearing and we can help new generations to construct ties between their past. Our folk dance is the first and the most popular one today. This is highly appreciated and this is the winner in many competititons in Turkey. This is because its song, instruments, sounds, figures, clothes are higly appreciated. These values are the gatherings of so many years. Works in past and the efforts of men on folk dance have great importance on this success.
 

Bugün için kültürel değerlerimiz kaybolmadan, yaşlı kimselerimiz dünyalarını değiştirmeden onlarda olan kültürel miraslarımızı araştırmak ve ortaya çıkarmak için sizlerin değerli katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

It is needed that you should help us to discover cultural heritage in old people of us before they change their lifestyles and before our cultural values disappear.
 

Kalemi elinize alıp, araştırıp sonuçlarını bize gönderin biz de sizlerin ismi ile yayımlayalım.

 

Please search for this and we will broadcast it with your name.

 

                                                          Translated By - Türkçesi
                                                             Meral AKÇAKAYA
- Çınar ARIKAN
                                                              English Teacher
- Araştırmacı Yazar
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]