ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

KÜLTÜR
Folklor
Halk Oyunları
Anamur Hikayeleri-Şiirleri
Efsane-Masal-Atasözü...
Anamurlu Yazarlar ve  Kitapları
Anamurlu Ünlüler
    - İrfani
    - Behiç Çelik
    - Rüştü Kazım Yücelen
    - Hidayet Kılıç
    - Ersoy Bulut
    - Kemal Mert
    - Nevzat Çağlar
    - Vehbi Uysal
    - Ali Ayhan
    - Mehmet Altın
    - Osman Müftüoğlu
    - Tamer Müftüoğlu
    - Erdal Güney
Anamur Gazete ve Gazetecileri
Dokuma ve El Sanatları

 

ANAMURLU ÜNLÜLER


Ersoy Bulut (22.Dönem Milletvekili)


ANAMUR - 1939, Hüsnü - Penbe - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi Bölümü - Orta İngilizce ve Az Fransızca - Ziraat Yüksek Mühendisi - DSİ ve Tarım Bakanlığında Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş, Tarım Bakanlığı Müfettişleri Dernek Başkanı Devlet Denetleme Organları Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Tarım Bakanlığı Personel ve İdari İşler Genel Müdürü - XXII nci Dönem Mersin Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.
 

 

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Teklifler

ERSOY BULUT

BAĞIMSIZ - MERSİN
 

Taksim/Esas No

Tarihi

Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti

2/22

24/12/2002

"3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" nda Değişiklik Yapılması ve TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına İlişkin Yasa (Siyasi Ahlak Yasası) Teklifi

2/47

14/01/2003

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/48

15/01/2003

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/66

28/01/2003

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/67

29/01/2003

Refik Saydam Aşı-Serum Enstitüsünün Kuruluşuna Dair Kanun Teklifi

2/84

18/02/2003

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/91

27/02/2003

657 Sayılı Kanunun Ek 26. Maddesine Ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/95

05/03/2003

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/141

23/05/2003

Muhtar ve İl Genel Meclisi Üyelerinin Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi

2/142

03/06/2003

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/162

02/07/2003

4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/185

14/10/2003

2108 Nolu Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi

2/186

14/10/2003

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/194

05/11/2003

Bir İl ve İki İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi

2/264

20/02/2004

12 Eylül 1980 Tarihinden Sonra, Çalışmadan Alakonulan, Kapatılan ve Münfesih Sayılan Mesleki Dernek ve Kuruluşların Yeniden Açılması ve Hazineye Devredilen Taşınmazların Geri Verilmesi İle İlgili Yasa Önerisi

2/299

09/06/2004

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

2/340

28/10/2004

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/334

28/10/2004

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

2/339

28/10/2004

İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

2/335

28/10/2004

08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17.07.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 02.09.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/341

28/10/2004

Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü İle Argaç ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi

2/356

09/12/2004

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/425

08/04/2005

İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri İle Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi

2/478

11/05/2005

Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

2/494

25/05/2005

2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/497

25/05/2005

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/493

25/05/2005

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/666

14/12/2005

Üç İlçe ve Bir İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/703

14/02/2006

Ankara İline Bağlı Olarak Çayyolu Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Yasa Teklifi

2/704

14/02/2006

Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Yasa Teklifi

2/720

23/02/2006

Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

2/721

23/02/2006

Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

2/729

06/03/2006

Turizm Bölgelerinde Kış Sezonunda Hizmet Veren Resort Tesislerinde Çalışanların SSK Primleri ile Gelir Vergisinde İndirim Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi

2/817

07/06/2006

Anamur Adıyla Bir İl ve Bir Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

2/872

10/10/2006

8 Mayıs'ın Cezayir Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Ankara'da Bir Soykırım Anıtı Dikilmesine İlişkin Kanun Teklifi

2/962

21/02/2007

26 Şubat 1992'de Ermenilerin Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Yaptıkları Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabuledilmesine İlişkin Kanun TeklifiBulunan Kayıt Sayısı:36

 

   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]