ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

KÜLTÜR
Folklor
Halk Oyunları
Anamur Hikayeleri-Şiirleri
Efsane-Masal-Atasözü...
Anamurlu Yazarlar ve  Kitapları
Anamurlu Ünlüler
    - İrfani
    - Behiç Çelik
    - Rüştü Kazım Yücelen
    - Hidayet Kılıç
    - Ersoy Bulut
    - Kemal Mert
    - Nevzat Çağlar
    - Vehbi Uysal
    - Ali Ayhan
    - Mehmet Altın
    - Osman Müftüoğlu
    - Tamer Müftüoğlu
    - Erdal Güney
Anamur Gazete ve Gazetecileri
Dokuma ve El Sanatları

 

ANAMURLU ÜNLÜLER


Hidayet Kılıç (21.Dönem Milletvekili)

 

ANAMUR - 1960, Veli - Ünzüle - Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi - İngilizce, Az Fransızca - Kamu Yöneticisi - Sağlık Bakanlığı Şube Müdürü - XXI inci Dönem İçel Milletvekili - Evli, 1 Çocuk.
 

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Teklifler

HİDAYET KILINÇ

MHP – MERSİN
 

Taksim/Esas No

Tarihi

Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti

2/9

04/06/1999

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi

2/59

10/06/1999

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/190

15/07/1999

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.

2/187

20/07/1999

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi.

2/263

04/08/1999

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/332

19/10/1999

20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı Kanunun 1. Maddesinde Yer Alan İçel Adının Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/427

04/01/2000

Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi

2/446

31/01/2000

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/478

08/03/2000

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

2/479

08/03/2000

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

2/477

08/03/2000

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

2/545

09/06/2000

Üç İlçe ve Bir İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/578

19/07/2000

İki İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/636

11/12/2000

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi

2/713

21/03/2001

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

2/803

06/09/2001

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/824

19/10/2001

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Ek Madde, Bir Ek Geçici Madde, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Madde, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi

2/818

26/10/2001

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

2/900

27/02/2002

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/925

26/03/2002

Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2/989

13/06/2002

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Bulunan Kayıt Sayısı:21

 

Kaynak (Teklifler) : T.B.M.M.

 
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]