ANAMUR'UN SESİ
"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
arama   site haritası
 

 

ANAMUR
Tarihçe
Coğrafi Durum
Yönetim
Turizm ve Tarım

 

 
TÜRKÇÜLÜK BAYRAĞI

Türk duygusu her Türkçüye en tatlı kımızdır;
Türk ülküsü candan da aziz bayrağımızdır.

Bayrak ki onun gölgesi Bozkurtları toplar;
Bayrak ki bütün kaybedilen yurtları toplar.

Nerden geliyor? Tanrıkut`un ordularından!
Lakin bize bir beyt okuyor kutlu yarından:

Darbeyle gönüllerde yatan ülkü silinmez!
Atsız yere düşmekle bu bayrak yere inmez!...

Hüseyin Nihal Atsız

 

 

İŞTE SOYUMUZ-24 OĞUZ BOYU TIKLAYINIZ..

 

 

3 MAYIS

3 Mayıs 1944 Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu
ve düşünce olan, edebi ve ilmi sınırları pek de aşmayan Türkçülük, 1944 yılının
3 Mayısında birdenbire hareket oluverdi.

Türkçülükte ilk hareketi 3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara'daki birkaç bin
meçhul Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük tarihinde onların hususi bir
şerefi vardır .

Nihal ATSIZ

 

BAŞLIKLARDAN KONULARA ULAŞIN

 

    BİZİM OCAK DERGİSİNİN BAŞBUĞ'LA MÜLAKATI- 3 MAYIS TIKLAYINIZ

 

 

3 Mayıs Türkçüler bayramı kutlu olsun

 

 

KUTLAMA

Türk duygusu her Türkçü'ye en tatlı kımızdır;
Türk ülküsü candan da aziz bayrağımızdır.

Bayrak ki onun gölgesi Bozkurtları toplar;
Bayrak ki bütün kaybedilen yurtları toplar.

Nerden geliyor? Tanrıkut'un ordularından !
Lakin bize bir beyt okuyor kutlu yarından.

Darbeyle gönüllerde yatan ülkü silinmez.
Atsız yere düşmekle bu bayrak yere inmez!...

3 MAYIS

TÜRKÇÜLÜK BAYRAMININ

TÜRK DÜNYASINA

KUTLU OLMASINI DİLERİZ.

KONYA TÜRK OCAKLARI

 

 

 

ALPARSLAN TÜRKEŞ ANA SAYFASI TIKLAYINIZ

 

 

TÜRKÜN BAYRAMI NEVRUZ ANA SAYFASINA GİRİŞ İÇİN  TIKLAYINIZ

 

23 NİSAN ANASAYFASI TIKLAYINIZ

 

DİĞER MESAJ HABERLERİMİZİN BAŞLIKLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

 

 

 

 

 

 03/05/2011 tarihinde www.anamurunsesi.com yazdı...

      3 Mayıs Türkçüler Bayramı

 

    3 Mayıs Türkçüler Bayramı

    Tarihi bir mücadelenin çile yolunda yaşadığı tecrübenin takvim yapraklarına düşen sembolü mü? Yoksa, inancın ve idrakin paydasında, direncin yılgınlığa ram olmadığının Türkçülük şerefinde tescili mi? Her iki soruya da cevap, evettir. O tarih başkaldırıya tevdi ediliyorsa, biliniz ki Türkçülüğün miadına delalet ediyordur. Büyük Türkçü; merhum dava adamı Hüseyin Nihal Atsız'ın devrin Başvekili Şükrü Saraçoğlu'na (ORHUN) dergisinde kaleme aldığı iki açık mektup, Türkçülük hareketinin infial noktasına gelişinin adeta manifestosudur.

    Şükrü Saraçoğlu 4 Ağustos 1942 tarihinde meclise hitap ederken konuşmasında 'Biz Türküz, Türkçüyüz, bizim için Türkçülük bir kan davası olduğu kadar, bir vicdan bir kültür meselesidir.' diyor. Lakin söylediği sözlerin hepsi havada kalıyor, tersi uygulanıyordu. Saraçoğlu Milli Eğitim Bakanlığına tescilli solcu Hasan Ali Yücel'i, M.E.B. ve üniversite kadrolarına da aynı görüşün yandaşlarını atıyordu. Bununla beraber, komünist olup fikriyatın yanlışlığını anlayıp dönüş yapan İsmail Hakkı Baltacıoğlu Eminönü Halkevi'nde konferans verirken, salona gelen solcu gençler konferansı provoke ediyor ve olaylar çıkarıyorlardı... İşte bu noktada merhum N.Atsız ilk açık mektubunu 1 Mart 1944 tarihli Orhun Dergisi'nin 15. sayısında yayınlıyordu.

    Atsız: 'İşte Türkçülüğün hakim olduğu bir Türk ülkesinde böyle bir olay oluyor. İşin en kötü yönü de bu nümayişi yapanlar hem üniversiteli hem devlet parasıyla okuyan öğrenciler; demek ki devlet bilmeden koynunda yılan besliyor. Kızıl gözlü, sinsi ve zehirli bu yılanlar, yem bekledikleri geldiğinde vatanı arkadan vuracaklar. Bekledikleri kızıl sabahı Türkiye'ye getirecek olan yabancı ordulara ajanlık edecekler.' diyor ve Saraçoğlu'na ilk ciddi uyarısını yapıyordu.

    Ardından Orhun dergisinin 16. sayısında 2. açık mektubu yayımlıyor; Sabahattin Ali gibi bir komünist'in maarif vekaletinde tayininin nasıl yapıla bildiğini Başbakana soruyordu. Yazıda;'Mili vicdan, vatan düşmanlarının tepelenmesini istiyor, yurt sever Türk çocuklarına kötü örnek olan komünistlere mevki vermek usulünü kaldırınız' diyerek, uygulanan yanlış politikalardan dolayı Başvekili uyarıyordu.

    Nihal Atsız'ın Orhun'da yazdığı bu iki açık mektup; başta Hasan Ali Yücel olmak üzere bütün solcuları endişeye düşürüyor; Ali Yücel'in teşvikiyle Ulus gazetesinin baş muharriri Falih Rıfkı Atay, Atsız'ı mahkemeye veriyordu. 26 Nisan 1944 günü mahkemenin ilk duruşması başlıyor ve ardından 3 MAYIS 1944'e erteleniyordu. Atsız'ın mahkemeye verilmesi bütün yurtta Türkçü gençlerin galeyana gelmesine vesile oluyor; her yerde ve başta Ankara'da gösteriler tertipleniyordu. Bu arada, merhum Türkçü Osman Yüksel Serdengeçti; bu esnada mahkemede karşısında gördüğü Sabahattin Ali'yi tokatlıyor; bilahare yeni hadiselerin cereyan etmesinden korkan hükümet, güvenlik tedbirlerini daha da arttırıyordu.

    3 Mayıs 1944 günü gerçekleşen ikinci duruşmada mahkeme salonunu tıklım tıklım dolduran Türkçü gençler;'kahrolsun komünistler' ve milliyetçi sloganlar eşliğinde adliyeden Ulus'a kadar yürüyor, mahkeme tekrar davayı 9 Mayısa erteliyordu. Bu ertelenen tarihte; Atsız'ı kaldığı otelde tutuklanıp ardından ülke sathında Türkçü avına başlanıyordu. Zeki Velidi Togan, Fethi Tevetoğlu, Necdet Sançar ve büyük dava adamı ALPARSLAN TÜRKEŞ gözetim altına alınıyor. Nihal Atsız'ın dergisi olan Orhun kapatılıyordu.

    Devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Atatürk dönemi uygulayamadığı Türkçülük düşmanlığını, o tarihlerde uygulamaya koyuyordu. İsmet İnönü 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında halka şöyle seslenir: ' Turancılar, Tük Milletini, bütün komşuları ile onarılmaz bir surette düşman yapmak için birer tılsım bulmuşlar. Bu kadar şuursuz ve densiz fesatçılara Türk Milletinin mukadderatını kaptırmamak için Cumhuriyet rejimi bütün tedbirlerini kullanacaktır.'

    Görünen oydu ki; Türkçülüğe karşı amansız bir mücadeleye girilmiş ve bu mücadelede devletin başında bulunanlar ellerinden gelen bütün çabayı sarf etmeye gayret göstermişlerdir. Türkçüleri yıldırmak için akla hayale gelmeyecek işkence metotlarına başvurmuşlar, aralarından büyük lider Başbuğ Alpaslan TÜRKEŞ de olmak üzere tevkif edilen sanıkları tabutluk adı altında 2000 mumluk ampulle donatılmış dar, tek kişilik odalara hapsetmişlerdir.

    7 Eylül 1944 günü tutuklanıp işkencelere maruz kalan 23 Türkçü'yü 'gizli teşkilat kurmak, düzeni bozmak, ihtilâl hazırlığı yapmak' suçlamalarıyla mahkeme önüne çıkardılar. Bu suçlamaları doğal olarak İsmet İnönü ve C.H.P. zihniyeti uyarlıyor; mahkemenin tarafsızlığına gölge düşürerek, nasıl bir tek taraflılık misali verileceğinin tarihe kara notunun düşmesine zemin hazırlıyorlardı.

    Savcı (Kazım Alöç) iddianamesinde : 'Efendim, biz bunları yüksek mahkemenin huzuruna, hükümeti devirmeye çalışan vatan hainleri olarak çıkarmış bulunuyoruz' sözleriyle, komplonun mantığını bariz şekilde belli ediyordu. Savcının iddiasına karşılık, Nihal Atsız, 'Milletim için düşündüğüm haklardan dolayı, kimse bana vatan haini diyemez. Bu çirkef iftirayı iadeye de tenezzül emiyorum. Kimin hain, kimin vatan sever olduğunu tarih tayin edecektir. Hatta etmiştir bile.' sözleriyle, iddialara karşı gerekli cevabı veriyordu.

    Bütün iftiralara, tehditlere, şantajlara rağmen, 3 Mayıs 1947'de ki duruşmada; mahkeme 23 Türkçünün: Nihal Atsız-Z.Velidi Togan-Alparslan Türkeş-Nejdet Sancar-Dr. Fethi Tevetoğlu- Muzaffer Eriş-Hasan Ferit Cansever-Reha Oğuz Türkkan-Yusuf Kadıgil-Zeki Özgür Sofuoğlu-Hamza Sadi Özbek-İsmet Rasim Tümtürk-Fehiman Altın-Fazıl Hisarcıklı-Cemal Oğuz Öcal-Cebbal Şenel-Nurullah Barıman-Saim Bayrak-Sait Bilgiç-Cihat Savaşfer-Hikmet Tanyu-Orhan Şaik Gökyay-Hüseyin Namık Orkun’a- beraat kararı veriliyor; ve hakikat doğru yönde tecelli ediyordu.

    Türkçülük-Turancılık davasının meşhur askeri savcısı Kazım Alöç; iddianamenin İnönü'nün direktifleri ile Falih Rıfkı Atay tarafından kaleme alındığını, Yeni Günaydın gazetesinde ikrar ediyordu.

    3 Mayıs'ın Türk tarihinde Türkçülük adına önem arz eden ciddi tecrübelerden biri olduğunu, karşımıza ALPARSLAN TÜRKEŞ gibi Türkün en son BAŞBUĞUNU çıkardığını; ve kutsal Türkçülük davasının ne gibi badireler atlatarak günümüze kadar geldiğinin, bundan sonrada; dünkü yaşanan tecrübelerden bilinip, anlaşılıp, ibret çıkarılması gerektiği hususunu asla göz ardı etmemek gerekir.

    Türkçülük kutsal bir inançtır. Taviz verilmeyecek kadar kutsal... Türkçülük şuurunu yaşayanların; ırkının yüksek değerini bilip, Türkün kudretini -Güneşin doğuşu, gibi bekleyenlerin TÜRKÇÜLÜK TOYU kutlu olsun.

    Türkçülük-Turancılık davasının meşhur askeri savcısı Kazım Alöç; iddianamenin İnönü'nün direktifleri ile Falih Rıfkı Atay tarafından kaleme alındığını, Yeni Günaydın gazetesinde ikrar ediyordu.

    3 Mayıs'ın Türk tarihinde Türkçülük adına önem arz eden ciddi tecrübelerden biri olduğunu, karşımıza ALPARSLAN TÜRKEŞ gibi Türkün en son BAŞBUĞUNU çıkardığını; ve kutsal Türkçülük davasının ne gibi badireler atlatarak günümüze kadar geldiğinin, bundan sonrada; dünkü yaşanan tecrübelerden bilinip, anlaşılıp, ibret çıkarılması gerektiği hususunu asla göz ardı etmemek gerekir.

    Türkçülük kutsal bir inançtır. Taviz verilmeyecek kadar kutsal... Türkçülük şuurunu yaşayanların; ırkının yüksek değerini bilip, Türkün kudretini -Güneşin doğuşu, gibi bekleyenlerin TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI kutlu olsun.

    ALLAH(C.C.) TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN VE YÜCELTSİN!

                      Kaynak: www.ulkuocaklari.org.tr 
 

     

          3 Mayıs \ Alparslan Türkeş
________________________________________
  3 Mayıs : Milliyetçilerin komüniste karşı DUR!  diyen toplu hareketidir.

  3 Mayıs : Türk milliyetçilerinin bayramıdır.

  3 Mayıs : Bundan otuz iki yıl önce idealist ve vatanperver bir grubun o devrin dikta rejimine karşı başlattığı kutsal gayeli bir hareketin ilk adımıdır.

  3 Mayıs : Türk milliyetçilerinin yeni bir hamleye girişmesinin başlangıcıdır.

  3 Mayıs : Türk milletini ilimde, maneviyatta, teknikte en yükseğe çıkarma hamlesidir.

  3 Mayıs : Türk milliyetçilerinin yabancı kültüre ve yabancı ideolojilere karşı baş kaldırmasıdır.

  3 Mayıs : Kendi milli kültürümüzü çağdaş gelişmelerle yeniden yoğurma hareketidir.

  3 Mayıs : Ülkücülük Hareketinin dönüm noktasıdır.

  3 Mayıs : Türk milliyetçilerinin, Türk milletinin varlık davasında çektikleri ızdırabın ,elemin, gözyaşının ifadesidir.

  3 Mayıs :
Türk milliyetçilerine yalan ve iftiralarda bulunanların kendi iftira ve yalanlarıyla boğulduğu gündür.

  3 Mayıs : Büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.

  3 Mayıs : Türk milliyetçilerinin bayraklaşan hareketidir.

  3 Mayıs : Milliyetçi Türkiye'nin kuruluşunda temel taşıdır.

  Yarının Büyük Türkiye'si bu şuur ve azimle kurulacaktır. 3 Mayıs 1944'den bu yana otuz iki yıl geçti. Türk milliyetçileri bugün bir çığ gibi büyüyor. Yurdun dört bir yanındaki Ülkücü ve Milliyetçi kadrosuyla, Türk milletinin hizmetinde; onu ilimde, teknikte, ahlakta dünyanın en ileri seviyesinde getirmek gayesi taşıyor.

  3 Mayıs, Bütün Türk milliyetçilerine kutlu olsun.

 

 Alparslan TÜRKEŞ

     30 Nisan 1976
    Millet gazetesi

 

 

 

 

3 MAYIS 1944

TÜRKÇÜLÜK BAYRAMININ

TÜRK DÜNYASINA VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNE

KUTLU OLMASINI DİLERİZ.

NİCE TÜRKÇÜLÜK BAYRAMLARINDA BULUŞMAK ÜZERE

"Ne  Mutlu Türküm Diyene!"

TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI VAKFI-ANAMUR

 
 DOSYA HABERLER

 

DEFA OKUNMUŞTUR...

"Anamur'un ve Anamurluların Buluşma Adresi ve Gerçek Sesi..."
ANAMUR'UN SESİ
   

  Başa Dön 

Yazdır

 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır [Çınar Arıkan]